Aktualności

0
0
0
s2sdefault
powered by social2sWprawdzie w żadnych dokumentach Kościoła katolickiego nie istnieje zapis o obowiązku przyjmowania przez wiernych kapłana z wizytą duszpasterską, jednak praktykowanie tej tradycji może wiele powiedzieć o religijności naszego społeczeństwa, a przede wszystkim o przyznawaniu się do swojej wiary oraz zaangażowaniu w życie parafii i Kościoła.

 

 

 

 

 

 Stół przygotowany na wizytę duszpasteską: świece, kropidło, krzyż, woda święcona.

 

 


0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony: ciężary nasze dźwiga Bóg, zbawienie nasze. " Ps 68, 20

Na terenie parafii w 2008 roku zostało zorganizowane wiele akcji i imprez kulturalnych:

  • Letnie Imprezy - Rajd Rowerowy o Puchar Sołtysa Lachowic.
  • Zbieranie żywności na świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Lachowic.
  • Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.
  • Powiatowa Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych i niepełnosprawnych.
  • Szkolenia i pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
  • Organizowanie w Domu Katolickim - Akcji poboru krwi.

PODZIĘKOWANIE

Dziękuję wszystkim za wielką ofiarność i pomoc finansową, bez tego trudno byłoby cokolwiek dokonać.
NIECH DOBRY BÓG MA WAS WSZYSTKICH W SWOJEJ OPIECE!

Sołtys Lachowic - Grzegorz Krawczyk

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

W dniu 27 listopada br. w Bibliotece Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego miało miejsce podsumowanie VI edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego Zabytki Znane i Nieznane – Odkrywamy skarby Kultury Materialnej Podbabiogórza.
W tegorocznej edycji konkursu udział wzięły 42 osoby (w tym dzieci młodzież i osoby dorosłe), a liczba przedłożonych do oceny zdjęć wyniosła 217.
Głównym celem konkursu jest prezentacja regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez fotograficzną rejestrację zabytków oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
Prace oceniało Jury w składzie:
Pan Adam Wróbel – Artysta fotografik
Pan Janusz Kociołek – Naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu
Pan Wiesław Kwak – Dyrektor MOK Zamek
Pan Przemysław Kopp – reprezentujący Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej Przy ocenie złożonych w konkursie zdjęć Jury wzięło pod uwagę następujące kryteria: umiejscowienie terytorialne, unikatowość i oryginalność obiektu, technikę wykonania zdjęcia oraz ogólny wyraz artystyczny.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione kryteria Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:Kategoria osób dorosłych:
I miejsce – Pan Jacek Feiglewicz z Jordanowa
II miejsce – Pan Kazimierz Surzyn z Juszczyna W kategorii dzieci i młodzieży i młodzieży przyznano dwie równorzędne główne nagrody dla:
• Barbary Radeckiej z Bystrej
• Dominika Kulki z Lachowic
Oraz następujące wyróżnienia:
• Klaudia Adamek – Gimnazjum w Lachowicach
• Arkadiusz Duman – SP nr 1 w Budzowie
• Klaudia Kwaśny – ZS w Bystrej
• Natalia Najdek – SP w Jachówce
• Monika Werner – Gimnazjum w Budzowie
• Karolina Żmudka – ZS w Zembrzycach
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a Laureaci dodatkowo nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów.
Zdjęcie główne: Jeden ze zdobywców nagrody głownej Dominik Kulka z Lachowic.
 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

    Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. App. Piotra i Pawła w Lachowicach Laureatem konkursu:" Zabytek zadbany A.D. 2004"
Za wzorowo przeprowadzone prace konserwatorsko-remontowe w drewnianym kościele parafialnym, podkreślające wybitne walory rrchitektoniczne świątyni i ekspozycję w krajobrazie.
Celem konkursu jest uhonorowanie i wyróżnienie wzorowych gospodarzy obiektu zabytkowego, służenie popularyzacji idei ochrony dóbr kultury, rozwijanie mecenatu instytucji i osób prywatnych oraz uwrażliwieniu społeczeństwa na problemy właściwego użytkowania zabytków.

 


 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

 

 

 

Co to są Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego?

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to niepowtarzalna okazja do odwiedzenia wybitnych, często unikatowych obiektów, także zabytków mało znanych oraz tych, które pozostając w rękach prywatnych, nie są na co dzień dostępne.
Podczas Dni prezentowane są pałace i kompleksy dworskie, muzea, klasztory, wiekowe ogrody i stare nekropolie oraz zabytki budownictwa i sztuki ludowej, będące świadectwem kultury i historii Małopolski. Atrakcyjny program towarzyszący zwiedzaniu oraz specjalnie opracowane mini przewodniki gwarantują przeżycie wyjątkowej lekcji historii.
Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego zyskują dodatkową oprawę dzięki poprzedzającym je działaniom towarzyszącym: warsztatom i konkursom.
Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to wydarzenie niezwykłej wagi dla całego województwa, a także święto dla współtworzących je społeczności lokalnych.


 

Początek strony