0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Pańskie drogi

Komisje indemnizacyjne nie uregulowały między dobrem dworskim w Suchej, a radą gminy Lachowice sprawy budowy dróg i naprawy dróg prowadzonych przez pańskie lasy.

Gmina Lachowice drogę przez wieś i grunta chłopskie naprawiała własnym kosztem, do którego obowiązku ze względu na to, że jej wzywał także obszar dworski w niczym przez szereg lat nie pomagał, chociaż najwięcej niszczył ją furmankami zwożąc drzewa z obszaru dworskiego. Zarząd dóbr Hr. Branickich postanowił wybudować drogę przez te lasy do Kurowa, Koszarawy łączącą się z drogą gminy Lachowice. W tym celu zawarł obszar dworski w ugodę z gminą Lachowice dnia 1 sierpnia 1863r.,mocą której zarząd dóbr Suchej zobowiązał się własnym kosztem powyższe odcinki drogi wybudować, stale naprawiać.

Po dokonaniu i wybudowaniu przez pańskie lasy drogi poczęły się psuć i pozostawały w opłakanym stanie. Z gminnej drogi, ani do Koszarawy, ani Kurowa nie można było się dostać, wskutek wybojów i dziur.

Według Księgi Uchwał gminy Lachowice w roku 1868 rozpoczął się o tę sprawę spór między gminą a zarządem dróg dworu Suskiego, który nawet przez Wydział Rady przedłożył w Żywcu, chciał zmusić gminę do naprawy tych odcinków dróg własnym kosztem.

Gmina oparła się na umowie z roku 1863 i na tym, że nie jest w stanie takiego ciężaru na siebie przyjąć i w końcu na tym, że obszar dworski niczym nie przyczynia się do naprawy drogi gminnej. Sprawę oddała gmina Lachowice Sądowi w Wadowicach zaś pełnomocnictwo procesowe powierzyła dr Rozenblatowi z Krakowa. Pełnomocnikiem gminy do procesu wybrano Michała Dyducha i Franciszka Boczka.Spór toczył się, aż do 1895 roku. Gmina poniosła ciężary i opłaty procesowe co według ksiąg Rady Gminnej Lachowic dochodzi do większych sum. W końcu Rada Gminna widząc beznadziejność procesu pod naciskiem Wydziału Powiatowego w Żywcu na posiedzeniu 8 listopada 1895 r. postanowiła odstąpić od sporu Restytucyjnego z administracją dóbr suskich z warunkiem, że każda strona ponosi wyłożone koszty co do naprawy dróg powyższych. Kto je będzie naprawiał, nic nie wspomina księga uchwał Rady Gminnej.

Treść powyższego sporu znajduje się w archiwum akt  Sądu obwodowego w Wadowicach,sug.II-32/883.Obok bolączek gminnych wskutek nie uregulowania lasu gminnego, naprawy dróg przez pańskie lasy w obecnej dobie ludność narzeka na krzywdę, jaką wyrządza im w polach zwierzyna pańskich lasów jak dziki, lisy, nadto na wyjałowienie pól uprawnych przez zaciemnienie pól dworskimi lasami sąsiadującymi bezpośrednio.

Początek strony