0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Spór o las gminny Lachowic z właścicielem dóbr suskich

Hrabstwo Wielopolscy sprzedali hrabstwu Branickim swe dobra bez wszelkich obciążeń na rzecz gminy Lachowice nie wydzieliwszy potrzebnych ilości lasów dla włościan, opierając się na opinii rzekomej komisji indemnizacyjnej, że Lachowiczanie posiadają na swych gruntach pod dostatkiem lasu,nie wchodząc, kto i za jaką cenę wydał taką opinię. Pewnikiem jest historycznym, że stało się to bez wiedzy i uchwały formalnej gromady Lachowice. Hrabstwo Braniccy w Suchej w czasie indemnizacji złożyli odszkodowanie do depozytu Wydziału Krajowego we Lwowie na rzecz gminy Lachowice w kwocie 5.550 zł reńskich w obligacjach jako stały fundusz z którego procentów rocznych 27złr. i30 kr.gmina Lachowice miała dla swych mieszkańców pokrywając wszelkie potrzeby gospodarstwa jak ściółka, opału ,naprawy domów itd. Wysokość procentów 27 złr. i 30 kr. rozdzielone pomiędzy wszystkich obywateli wynosiłaby po parę grajcarów na każdy dom, za które niemożliwością było, aby rolnik pokrył potrzeby domowe z zakresu drzewa leśnego.

Wydział Krajowy we Lwowie zorientowawszy się w wyrządzonej krzywdzie gminy Lachowice postanowił oddać powyższe obligacje indemnizacyjne na łączną kwotę 5.550 złr. w papierach i 16 złr. 58 kr. w gotówce gminie Lachowic do ich wyłącznego użytku. W tym też celu Wydział Krajowy pismem z dnia 19 marca 1889r.L.61305 odniósł się przez Radę Powiatową w Żywcu z odnośnym postanowieniem do gminy Lachowic, zaś Powiatowa Rada pismem z dnia17 kwietnia 1879r.L.291 zawiadomiła radę gminy Lachowice.

Rada gminy Lachowice na posiedzeniu odbytym dnia 29 maja 1879r. po długiej i wyczerpującej dyskusji uchwaliła jednogłośnie, że „ pozostający w zarządzie Wysokiego Wydziału Krajowego kapitał w obligacjach indemnizacyjnych we własny zarząd nie przyjmuje, zaś prawo poboru drzewa   z lasów dworskich poszukiwać będzie drogą prawa /Księga główna Rady Gminy Lachowice rok 1879 strona 10 /.”

W roku 1900 kwota powyższa wynosiła wskutek przyrostu procentów już 30 000 koron nad czym ubolewał ówczesny ksiądz proboszcz Józef Kozak, że pieniądze gminy Lachowice leżą bez pożytku wskutek uporu Rady gminnej /Liber memorabil Lachowice str 49 /.Według księgi uchwał gminy Lachowice w roku 1878 str 13 i 34 wynika proces o prawo poboru drzewa z pańskich lasów imieniem gminy Lachowice. Proces ten prowadził Dr Andrzej Marek z Myślenic w Sądzie Okręgowym w Krakowie .Przeszedłem wszystkie indeksy akt sądowego archiwum okręgu krakowskiego, lecz akt dotyczącego procesu nie znalazłem. Również poszukiwałem akta Sądu okręgowego w Wadowicach, lecz niestety, pomieszczenia akt sądowych mieściły się w zatopionych suterynach, gdzie trzeba było chodzić po deskach i cegłach co okazało się niemożliwością znalezienia akt sądowych.

Początek strony