0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Pańszczyzna w Lachowicach

W bibliotece „Branicjana” w Suchej jest rękopis nr 528  z 1859r. z czasów Hrabiego Aleksandra Branickiego. Jest to wielka księga buchalteryjna obejmująca spis wsi i dominium Suchej oraz spis imienny każdej wsi podzielonej według średniowiecznego sposobu : a/. zagrodników  b/. zarębników c/.pólrolki d/.chałpników.

Jest to podział ludności wiejskiej na klasy majątkowe z czasów pańszczyźnianych w celu ściągania odpowiednich  opłat od chłopów przez pana dziedzica. W myśl powyższego rękopisu w Lachowicach w roku 1859 było :

a/. zagrodników :

1/.Bargiel Marcin           nr.domu 176 i 3 chałpników

2/.Boczek Józef                     „      184 i 3           „

3/.Chrząszcz                          „      172 i 3           „

4/.Dyduch Szymon                „      114 i 2           „

5/.Dyduch Michał                  „      112 i 2           „

6/.Dyduch Tomasz                 „      150 i 3           „

7/.Gąsiorek Marcin                „      105 i 2           „

8/.Kapała Wojciech               „       123 i 2          „

9/.Kapała Józef                      „       74 i 1          „

10/.Kapała Jan                        „         97 i 3       „

11/.Karcz Jakób                      „     102 i 2          „

12/.Kubieniec Błażej              „     117 i 3          „

13/.Kubielas Jan                     „         1 i 2          „

14/.Kubielas Wincenty           „     293 i 3          „

15/.Kubielas Jakób                 „       82 i 2          „

16/.Kral Michał                      „      121 i 3         „

17/.Lalik Kazimierz               „      232 i 2         „

18/.Mikus Jan                         „      122 i 2         „

19/.Pająk Szymon                  „      107 i 2          „

20/.Pirchała Jan                      „      119 i 2         „

21/.Sikora Andrzej                 „      101 i 3         „

22/.Ślusarz Jan                       „        98 i 5         „

23/.Ślusarz Stanisław             „      108 i 2         „

24/.Ślusarczyk Jan                 „       118 i -         „

25/.Szczygieł Michał             „       173 i 4         „

26/.Wątroba Jan                     „         85 i 5         „

 

b/. Zarebnicy :

 

1/.Adamek Mateusz               „         35 i 6         „

2/.Chrząszcz Marcin              „         31 i 2         „

3/.Ćwiertnia Laurenty            „       160 i 6         „

4/.Ćwiertnia Wojciech           „       163 i 2         „

5/.Dyduch Marcin                  „         81 i 7         „

6/.Dyduch Michał                  „        133 i 5        „

7/.Eżbieciak Michał               „           3 i 5         „

8/.Eżbieciak Marcin               „           8 i 4         „

9/.Gustof Jan                          „        125 i 4        „

10/.Hutniczak Jan                  „          11 i 4         „

11/.Kapała Wojciech             „          54 i 6         „

12/.Kawończyk Antoni         „          52 i 5          „

13/.Kubieniec Szymon          „          45 i 13        „

14/.Łaciak Józef                    „           23 i 3         „

15/.Kubieniec Tomasz          „           62 i 8         „

16/.Pajak Jakób                     „           58 i 7         „

17/.Pochopień Szymon         „          201 i 3        „

18/.Sikora Piotr                     „          156 i 6        „

19/.Sobański Jan                   „          153 i 4        „

20/.Ślusarz Bartłomiej          „            26 i6         „

 

c/. Półrolki czyli półrolnicy

 

1/.Banaś Tobiasz                    „            21 i 3       „

2/.Chrząszcz Marcin              „           236 i 4      „

3/.Gach Jan                            „           191 i 7      „

4/.Kachel Józef                      „           149 i 4      „

5/.Krawczyk Jakób                „           195 i 4      „

6/.Kubiniec Jakób                  „           190 i 7      „

7/.Miska Wojciech                   „           138 i 8       „

8/.Pająk Marcin                        „             86 i 7       „

9/.Świerkosz Władysław          „           195 i 7       „

10/.Wątroba Jan                        „             38 i 4       „

 

Ten podział na klasy rolników Lachowic jest niejako ostatnią fotografią średniowiecznej klasyfikacji wsi polskiej dochowanej w powyższym rękopisie.

Najzamożniejszą warstwą byli zagrodnicy posiadający około 50 morg ziemi w jednym kawałku, hodujący na niej wiele bydła rogatego i owiec. Na ich zagrodach widać największą ilość chałupników zwanych „komornikami”, gdyż ziemię nie dzielili, dzieci bowiem wyposażali gotówką żeniąc i wydając za zarębników i półrolników, których jest procentowo więcej od małorolnych chałupników.

Początek strony