0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

im_1_383

Czwarta niedziela wielkanocna nosi nazwę Niedzieli Dobrego Pasterza i rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Seminarzyści w całym kraju będą odwiedzać różne parafie w swoich diecezjach i dzielić się świadectwem swojego powołania.

Dlatego 23 maja 2010 roku, będziemy gościli w naszej parafii kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Wiele seminariów w tym czasie organizuje też dni otwarte. W seminarium w Krakowie odbędzie się on w przeddzień Dnia Modlitw o Powołania - w sobotę, 24 kwietnia.

Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa - Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów świętych. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej Ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty. Podczas tego Tygodnia szczególnie będziemy prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Być może w młodych sercach naszych parafian daje się dosłyszeć głos Bożego wołania: „Pójdź za mną”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielęgnujmy te Boże podszepty, wspierajmy je modlitwą, delikatną radą, a nade wszystko nie stawajmy na przeszkodzie, jeśli któryś syn czy córka podejmą decyzję o poświęceniu swego życia dla Boga i bliźnich. Każdy dar złożony w ręce Boga zostanie wielokrotnie wynagrodzony! Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy.

Praktykę modlitwy całego Kościoła w intencji powołań do stanu kapłańskiego i życia zakonnego ustanowił papież Paweł VI w 1964 roku jako odpowiedź na pogłębiający się kryzys. Objawiał się on nie tylko w spadku samych powołań, jak i coraz liczniejszymi wystąpieniami z zakonów oraz porzuceniami stanu duchownego. Od tamtego czasu jedną z niedziel okresu wielkanocnego poświęcamy na modlitwy w tej szczególnej intencji.

 

Z tej okazji Benedykt XVI przygotował orędzie, zatytułowane „Świadectwo wzbudza powołania”. „Owocność propozycji powołaniowych zależy najpierw od inicjatywy i działania Boga, ale - jak to potwierdza doświadczenie duszpasterskie - jest wspierana także jakością i bogactwem świadectwa osobistego i wspólnotowego tych, którzy już odpowiedzieli na wołanie Pana do podjęcia posługi kapłańskiej czy do życia konsekrowanego. Ich świadectwo może pomóc innym, by i oni zapragnęli z wielkodusznością odpowiedzieć na głos Chrystusa” - zaznacza w nim Papież.  Warto podkreślić, że obchodzony w dniach 25 kwietnia - 1 maja Tydzień Modlitw o Powołania obejmuje nie tylko powołania do kapłaństwa, ale i życia konsekrowanego.

MODLITWA JANA PAWŁA II - O POWOŁANIA
Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich wspólnotach parafialnych powołania do kapłaństwa, do zakonów męskich i żeńskich, do świeckiego życia konsekrowanego i misyjnego, wedle potrzeb całego świata, który Ty miłujesz i pragniesz zbawić. Tobie zawierzamy w szczególności naszą wspólnotę, stwórz w nas taki klimat duchowy, jaki panował wśród pierwszych chrześcijan; abyśmy stali się wieczernikiem modlitwy i pełnego miłości przyjęcia Ducha Świętego oraz Jego Darów. Wspieraj naszych pasterzy i wszystkie osoby konsekrowane. Kieruj Krokami tych, którzy wspaniałomyślnie odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do przyjęcia święceń albo ślubów opartych na radach ewangelicznych. Wejrzyj z miłością na tylu pełnych gotowości młodych ludzi i wezwij ich do tego, aby poszli za Tobą. Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu wstawiennictwu Maryi, która jest Matką i wzorem wszystkich powołań, prosimy Ciebie o podtrzymanie naszej wiary, w przekonaniu, że Ojciec wysłucha nas, gdy modlimy się o to, o co Ty sam kazałeś nam prosić. Amen.

Dla niewidomych

Początek strony