0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

10080Życie każdego człowieka kończy się śmiercią. "Wszelkie ciało starzeje się jak odzienie i to jest odwieczne prawo: na pewno umrzesz" (Syr 14, 17).

Śmierć przychodzi niespodziewanie, niejednokrotnie zabiera człowieka w pełni sił, dosięga dorosłych i dzieci. Pozostający przy życiu tracą kogoś bliskiego, jest to trudna chwila dla każdego.

Po śmierci bliskiego nam człowieka w pierwszej kolejności kierujemy się po Kartę Zgonu, następnie z Kartą Zgonu oraz dowodem osobistym zmarłego udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego, by uzyskać Akt Zgonu. Akt Zgonu jest ważnym dokumentem, tylko na jego podstawie strona kościelna może dokonać pochówku. W dalszej kolejności udajemy się do kancelarii parafialnej, gdzie przedstawiamy Akt Zgonu i Kartę Zgonu oraz ustalamy datę i godzinę pogrzebu. Dalej kierujemy się do grabarza, któremu  przekazujemy z kancelarii parafialnej pisemną informację dotyczącą daty i godziny pogrzebu, po czym kierujemy się do wybranego przez siebie zakładu pogrzebowego.

Pogrzeb nie jest sakramentem, jest ostatnią posługą ludzi dla ludzi (człowieka) na ziemi. Jest to "ostatnie pożegnanie, jakie wspólnota chrześcijańska oddaje swemu członkowi, zanim jego ciało będzie wyniesione i pogrzebane." Śmierć w rodzinie należy do najbardziej przykrych przeżyć. Pamiętajmy jednak wtedy o Chrystusie, który zapewnia nas o życiu wiecznym i który stale jest z nami jako nasza jedyna pociecha, nadzieja i ostoja. Dlatego łączmy się w takich chwilach z Jezusem, który zapewnia: "Kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki".

Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go "w ręce Ojca". Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale. Zachęca się rodzinę zmarłej osoby do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania (spowiedź), a w czasie Eucharystii przyjęcie komunii świętej w intencji zmarłego. Warto też naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy świętej za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych. Zamawianie Mszy św. w 30-tym dniu po śmierci, a także Mszy św. Gregoriańskiej za Zmarłych członków naszych rodzin.

Praktyka Mszy św. Gregoriańskich, znana jest w Kościele od czasów św. Grzegorza I, papieża, który polecił odprawić za pewnego zmarłego zakonnika, bez przerwy w kolejne dni 30 Mszy św. Zmarły ukazał się później Świętemu Papieżowi i podziękował, za wyrwanie go z mąk czyśćcowych, po czym praktyka ta upowszechniła się w całym Kościele.

Do Domu Ojca w 2020 roku odeszli:

 1. † Alicja Świerkosz - ur. 03.03.1925 roku - zamieszkała Lachowice Górne
 2. † Bolesław Miklusiak - ur. 30.01.1928 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 3. Józef Świętek - ur. 22.09.1947 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 4. Jan Kapała - ur. 02.06.1952 roku - zamieszkały Osiedle Krzystki
 5. Bogusława Górny - ur. 26.04.1966 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 6. Henryka Jamróz - ur. 04.12.1946 roku - zamieszkała Osiedle Sobańskie
 7. Jolanta Ćwiertnia - ur. 06.04.1960 roku - zamieszkała Osiedle Gustofy
 8.   Edward Świerkosz - ur. 02.04.1931 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 9. Adam Baca - ur. 26.11.1950 roku - zamieszkały Lachowice Górne
 10. Maria Laska - 16.08.1954 roku - zamieszkała Osiedle Grzesice
 11. † Julia Pająk - ur. 18.02.1926 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 12. Irena Świerkosz - ur. 19.01.1928 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 13. Tomasz Rusin - ur. 20.12.1983 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 14. Jan Barankiewicz - ur. 04.12.1949 roku - zamieszkały Osiedle Banasie
 15. † Kazimierz Wątroba - ur. 10.02.1954 roku - zamieszkały Lachowice Górne
 16. Tadeusz Ślusarczyk - ur. 11.09.1946 roku - zamieszkały Lachowice Górne
 17. Zofia Liwocha - ur. 11.09.1946 roku - zamieszkała Osiedle Rynek
 18. Eleonora Boczek - ur. 14.02.1924 roku - zamieszkała Osiedle Krale
 19. Anna Wajdzik - ur. 04.01.1935 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 20. Tadeusz Chrząszcz - ur. 21.02.1933 roku - zamieszkały Osiedle Lasiki
 21. Wiesław Siwiec - ur. 24.11.1957 roku - zamieszkały Osiedle Zagódki

Do Domu Ojca w 2019 roku odeszli:

 1. † Władysław Dudziak - ur. 20.03.1941 roku - zamieszkały Lachowice Górne
 2. † Antoni Michałek - ur. 24.09.1934 roku - zamieszkały Lachowice Górne
 3. † Zygmunt Korol - ur. 08.02.1958 roku - zamieszkały Osiedle Gustofy
 4. † Antoni Sikora - ur. 08.05.1922 roku - zamieszkały Osiedle Zagrody
 5. † Jan Kubieniec - ur. 27.01.1955 roku - zamieszkały Osiedle Zagrody
 6. † Franciszka Cyrana - ur. 10.07.1952 roku - zamieszkały Osiedzle Zawodzie Górne
 7. Bronisław Kolodziej - ur. 14.02.1938 roku - zamieszkały Osiedle Pierchałówka
 8. † Stanisław Moskała - ur. 02.03.1940 roku - zamieszkały Lachowice Górne
 9. † Urszula Drozd - Cyganik - ur. 17.05.1938 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 10. † Marian Chrząszcz - ur. 27.09.1938 roku - zamieszkały Osiedle Chrząszcze
 11. † Bronisław Kubieniec - ur. 01.02.1932 roku - zamieszkały Osiedle Gustofy
 12. Jan Dyduch - ur. 13.04.1955 roku - zamieszkały Osiedle Rynek
 13. Tadeusz Zawora - ur. 04.08.1949 roku - zamieszkaly Lachowice Dolne
 14. Jerzy Kubieniec - ur. 12.04.1931 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 15. Krzysztof Sobański - ur. 25.05.1964 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 16. Michalina Świerkosz - ur. 29.09.1933 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 17. Teofila Rumiak - ur. 08.06.1932 roku - zamieszkała Osiedle Podgronie
 18. Lucjan Pałasz - ur. 23.08.1953 roku - zamieszkały Osiedle Grzesice
 19. Kazimierz Sobański - ur. 28.08.1938 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 20. Michalina Burdyl - ur. 17.03.1936 roku - zamieszkała Osiedle Chrząszcze
 21. Franciszek Adamek - ur. 11.12.1927 roku - zamieszkały Osiedle Grzesice
 22. Stefania Crząszcz - ur. 08.04.1941 roku - zamieszkała Osiedle Kapałowy Potok
 23. Henryk Kubieniec - ur. 17.02.1962 roku - zamieszkały Osiedle Kubieńce
 24. Władysława Pająk - ur. 20.06.1943 - zamieszkała Lachowice Dolne
 25. Zofia Młyńska - ur. 28.02.1934 roku - zamieszkała Osiedle Rynek
 26. Kamila Dyduch - ur. 28.02.1937 roku - zamieszkała Osiedle Mączne
 27. Kazimierz Szczygieł - ur. 05.08.1943 roku - zamieszkąły Osiedle Zagrody

 Do Domu Ojca w 2018 roku odeszli:

 1. † Zofia Kubieniec - ur. 08.10.1933 roku - zamieszkała Osiedle Buczonka
 2. † Ilona Pałasz - ur. 05.10.1955 roku - zamieszkała Osiedle Grzesice
 3. Antoni Dyduch - ur. 23.11.1930 roku - zamieszkały Lachowice Górne
 4. Janusz Brześkiewicz - ur. 27.01.1958 roku - zamieszkały Osiedle Zawodzie
 5. Marian Krawczyk - ur. 26.01.1943 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 6. Walenty Kubieniec - ur. 07.02.1957 roku - zamieszkały Lachowice Górne
 7. Bronisława Głód - ur. 01.06.1932 roku - zamieszkała Lachowice Dolne.
 8. † Stanisław Chrząszcz - ur. 02.03.1956 roku - zamieszkały Osiedle Zagródki
 9. † Michalina Kalmuk - ur. 11.07.1936 roku - zamieszkała Osiedle Rynek
 10. Stanisław Kasiorkiewicz - ur. 04.03.1962 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 11. Wanda Kubieniec - ur. 30.06.1949 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 12. † Franciszek Kozik - ur. 15.10.1943 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 13. † Krzysztof Łapiński - ur. 15.07.1960 roku - zamieszkały Lachowice órne
 14. † Kazimierz Kubieniec - ur. 02.12.1943 roku - zamieszkały Osiedle Karówka
 15. † Michalina Kubasiak - ur. 05.04.1930 roku - zamieszkała Osiedle Zagródki
 16. † Tadeusz Sobański - ur. 13.02.1944 roku - zamieszkały Lachowice Górne
 17. † Wiktoria Wdowiak - ur. 03.01.1946 roku - zamieszkała Osiedle Kapałowy Potok
 18. Emilia Barzycka - ur. 10.11.1920 roku - zamieszkała Osiedle Podgronie
 19. † Stanisława Pająk - ur. 16.01.1939 roku - zamieszkąła Lachowice Dolne
 20. Agata Zyzańska - ur. 28.01.1934 roku - zamieszkała Osiedle Rynek
 21. Stefania Stanik - Mendyk - ur. 14.09.1934 roku - zamieszkała Osiedle Mączne
 22. Józefa Młyńska - ur. 24.11.1925 roku - zamieszkała Osiedle Mączne
 23. Joanna Moskała - ur. 09.01.1943 roku - zamieszkała Lachowice Górne
 24. † Teresa Dyduch - ur. 15.05.1966 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 25. Jan Kulka - ur. 23.05.1950 roku - zamieszkały Lachowice Górne
 26. Władysława Elżbieciak - ur. 27.02.1924 roku - zamieszkała Osiedle Podgronie
 27. † Bronisława Chrząszcz - ur. 12.07.2018 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 28. † Krzysztof Targosz - ur. 23.10.1951 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 29. Józefa Dyduch - 29.10.1923 roku - zamieszkała Osiedle Podgronie
 30. † Roman Kubieniec - 04.05.1965 roku - zamieszkały Osiedle Mizioły
 31. † Halina Mól - ur. 03.01.1937 roku - zamieszkała Osiedle Grzesice
 32. Józef Lasik - ur. 19.03.1933 roku - zamieszkały Lachowice Dolne

Do Domu Ojca w 2017 roku odeszli:

 1. Joanna Świerkosz - ur. 28.01.1937 - zamieszkała Lachowice Dolne
 2. Adam Dudziak - ur. 02.04.1980 roku - zamieszkały Lachowice Górne
 3. Andrzej Biegun - ur. 22.09.1949 roku - zamieszkały Osiedle Leśniczówka
 4. Marianna Chrząszcz - ur. 15.07.1931 roku - zamieszkała Osiedle Zawodzie Dolne
 5. Józefa Lalik - ur. 23.12.1920 roku - zamieszkał Lachowice Dolne
 6. Honorata Kral - ur. 19.08.1929 roku - zamieszkała Osiedle Zagrody
 7. Mieczysław Dyduch - ur. 01.07.1935 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 8. Franciszek Siwek - ur. 04.08.1938 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 9. Aleksandra Hyży - ur. 06.12.1923 roku - zamieszkała Osiedle Leśniczówka
 10. Walenty Zachura - ur. 06.10.1946 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 11. Alojzy Trzop - ur. 17.05.1926 roku - zamieszkały Osiedle Leśniczówka
 12. Józef Dyduch - ur. 11.02.1937 roku - zamieszkały Lachowice Górne
 13. Zofia Gałuszka - ur. 18.11.1934 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 14. Ireneusz Kubieniec - ur. 01.01.1955 roku - zamieszkały Osiedle Buczonka
 15. Stanisław Sobański - ur. 14.07.1942 roku - zamieszkały Lachowice Górne
 16. Irena Wacławska - ur. 09.09.1941 roku - zamieszkała Osiedle Zwaodzie Górne
 17. Zygmunt Kubieniec - ur. 08.02.1943 roku - zamieszkały Osiedle Kapałowy Potok
 18. Marek Dyduch - ur. 21.XII 1945 roku - zamieszkały Osiedle Gustofy
 19. Zofia Sobańska - ur. 26.01.1944 roku - zamieszkała Lachowice Górne
 20. Kazimierz Juszcak - ur. 27.07.1953 - zamieszkały Lachowice Dolne
 21. Ludwik Gustof - ur. 11.05.1934 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 22. Wanda Łaciak - ur. 01.10.1945 roku - zamieszkała Osiedle Chrząszcze
 23. Jan Pietraszko - ur. 18.01.1957 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 24. Janina Hutniczak - ur. 26.08.1943 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 25. Władysław Świerkosz - ur. 03.12.1935 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 26. Stanisław Baca - ur. 10.04.1960 roku - zamieszkały Lachowice Górne
 27. Bolesław Kubieniec - ur. 14.05.1948 roku - zamieszkały Lachowice Górne
 28. Jan Dyduch - ur. 22.09.1966 roku - zamieszkały Osiedle Zawodzie
 29. Anna Chrząszcz - ur. 05.01.1934 roku - zamieszkała Lachowice Górne

Do Domu Ojca w 2016 roku odeszli:

 1. Marian Szewczyk - ur. 05.07.1939 roku - zamieszkały Osiedle Zagrody
 2. Antoni Krupka - ur. 05.07.1954 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 3. Maria Bargiel - ur. 12.07.1953 roku - zamieszkała Osiedle Mączne
 4. Wanda Dyduch - ur. 16.05.1940 roku - zamieszkała Osiedle Kapałowy Potok
 5. Stanisław Brzeskiewicz - ur. 21.11.1947 roku - zamieszkały Osiedle Zawodzie
 6. Władysława Adamek - ur. 31.05.1922 roku - zamieszkała Osiedle Karówka
 7. Tadeusz Głód - ur. 16.07.1932 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 8. Jadwiga Gracjasz - ur. 28.09.1922 - zamieszkała Osiedle Zagrody
 9. Teresa Pochopień - zm. 30.05.2016 - zamieszkała Osiedle Rynek
 10. Franciszek Balcer - ur. 09.09.1956 roku - zamieszkały Osiedle Kapałowy Potok
 11.  Tadeusz Szwed - 31.07.1935 roku - zamieszkały Osiedle Zawodzie Górne
 12. Władysław Panek - ur. 16.06.1960 roiku - zamieszkały Osiedla Zawodzie Dolne
 13. Maria Trzop - ur. 25.11.1918 roku - zamieszkała Osiedle Banasie
 14.  Józef Adamek - ur. 19.03.1952 roku - zamieszkały Osiedle Grzesice
 15. Czesław Barzycki - ur. 20.07.1947 roku - zamieszkały Osiedle Mącznianka
 16. Maria Kubielas - ur. 01.02.1962 roku - zamieszkała Osiedle Mącznianka
 17. Jerzy Bargiel - ur. 31.05.1953 roku - zamieszkały Osiedlę Mączne
 18. Edward Kachel - ur. 26.09.1938 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 19. Józefa Kapała - ur. 10.12.1937 roku - zamieszkała Osiedle Mączne
 20. Stanisław Krawczyk - ur. 13.10.1938 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 21. Jerzy Korycki - ur. 25.08.1960 roku - zamieszkały Osiedle Grzesice
 22. Irena Sołtysik - ur. 21.03.1938 roku - zamieszkała Lachowice Dolne

Do Domu Ojca w 2015 roku odeszli:

 1. † Stanisław Dudziak - ur. 13.04.1949 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 2. † Julian Popielarczyk - ur. 19.05.1932 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 3. Zygmunt Krupka - ur. 23.02.1965 roku - zamieszkały Osiedle Wojtaszki
 4. Piotr Górny - ur. 15.06.1959 roku - zamieszkały Osiedle Banasie
 5. Stanisław Guzik - ur. 12.03.1940 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 6. † Mieczysław Skwarek - 30.01.1935 roku - zamieszkały Chorzów
 7. Ernest Elsner - ur. 19.06.1937 roku - zamieszkały Osiedle Kubieńce
 8. † Czesław Majewski - ur. 23.04.1931 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 9. Emilia Krawczyk - ur. 24.12.1928 roku - zamieszkała Osiedle Mączne
 10. Stanisław Stanik - ur. 13.04.1951 roku - zamieszkały Lachowice Górne
 11. Józef Klimasara - ur. 17.03.1925 roku - zamieszkały Osiedle Podgronie
 12. † Antonina Kapała - ur. 29.11.1924 roku - zamieszkała Osiedle Buczonka
 13. Aniela Hutniczak - ur. 09.10.1913 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 14. † Weronika Sobańska - ur. 06.01.1920 roku - zamieszkała Osiedle Zagrody
 15. Marian Boczek - ur. 07.09.1941 roku - zamieszkały Osiedle Mącznianka
 16. Stanisława Iciek - ur. 12.09.1931 roku - zamieszkała Osiedle Gustofy
 17. Antoni Młyński - ur. 27.04.1923 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 18. Anna Stanik - ur. 16.06.1966 roku - zamieszkała Lachowice Górne
 19. Stanisław Pochopień - ur. 17.11.1948 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 20. Czesław Kapała - ur. 07.08.1952 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 21. Bolesław Hutniczak - ur. 13.02.1944 roku - zamieszkały Kapąłowy Potok
 22. Emil Bogacz - ur. 31.08.1938 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 23. Ludwika Sikora - ur. 14.02.1932 roku - zamieszkała Osiedle Zagrody
 24. Dorota Głód - ur. 03.12.1969 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 25. Zbigniew Patkowski - ur. 24.10.1939 roku - zamieszkały Osiedle Kubieńce
 26. Kazimierz Kapała - ur. 30.06.1957 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 27. Bogusława Kąkol - ur. 09.06.1965 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 28. Kubieniec Marian - ur. 28.02.1934 roku - zamieszkały Osiedle Banasie
 29. Krupka Kazimierz - ur. 11.03.1945 - zamieszkały Osiedle Krale

Do Domu Ojca w 2014 roku odeszli:

 1. † Wiktoria Kubieniec - ur. 19.12.1931 roku - zamieszkała Osiedle Bogacze
 2. † Anna Ślusarczyk - ur. 02.07.1913 roku - zamieszkała Osiedle Karówka
 3. † Maria Ślusarczyk - ur. 20.07.1952 roku - zamieszkała Osiedle Bogacze
 4. † Rozaila Krupka - ur. 01.06.1921 roku - zamieszkała Osiedle Wojtaszki
 5. † Józefa Baca - ur. 10.02.1930 roku - zamieszkała Osiedle Mączne.
 6. † Czesław Wątroba - ur. 21.03.1937 roku - zamieszkały Kraków
 7. † Stanisław Pochopień - ur. 23.03.1925 roku - zamieszkały Osiedle Zagródki
 8. Władysław Młyński - ur. 25.10.1928 roku - zamieszkały Osiedle Karówka
 9. † Pająk Jadwiga - ur. 20.09.1950 roku - zamieszkała Lachoweice Dolne
 10. Elżbieta Havelka - ur. 31.10.1976 roku - zamieszkała Lachowice Górne
 11. † Józefa Ćwiertnia - ur. 23.02.1932 roku - zamieszkała Osiedle Mączne
 12. Stanisław Dyduch - ur. 03.07.1959 roku - zamieszkały Osiedle Rynek
 13. Marian Dudziak - ur. 13.07.1944 roku - zamieszkały Sucha Beskidzka
 14. † Stanisława Baca - ur. 17.07.1926 roku - zamieszkała Osiedle Gustofy
 15. † Otylia Rusin - ur. 01.04.1926 roku - zamieszkała Osiedle Leśniczówka
 16. Józef Cyran - ur. 04.08.1950 roku - zamieszkały Zawodzie Górne
 17. Kazimierz Stanik - 04.03.1950 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 18. † Stanisława Dyduch - ur. 11.06.1928 roku - zamieszkała Osiedle Zagródki

Do Domu Ojca w 2013 roku odeszli:

 1. † Zofia Małysa - ur. 14.01.1934 roku - zamieszkała Osiedle Laliki
 2. † Anna Krawczyk - ur. 07.11.1923 roku - zamieszkała Osiedle Mączne
 3. † Józef Mikus - ur. 25.03.1936 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 4. † Kazimierz Trzop - ur. 20.05.1942 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 5. Eugeniusz Skupień - ur. 17.12.1935 roku - zamieszkały Osiedle Banasie
 6. † Józefa Urbaniec - ur. 02.05.1922 roku - zamieszkała Osiedle Zawodzie Górne
 7. † Anna Pająk - ur. 23.02.1923 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 8. † Józef Jaguczak - ur. 01.01.1938 roku - zamieszkały Osiedle Karówka
 9. † Aniela Ścieszka - ur. 13.05.1939 roku - zamieszkała Osiedle Grzesice
 10. Anna Rusin - ur. 01.03.1921 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 11. Marian Pietraszko - ur. 01.04.1961 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 12. Kornelia Soldas - ur. 14.02.1980 roku - zamieszkała Osiedle Grzesice
 13. Salomea Kubieniec - ur. 23.11.1913 roku - zamieszkała Osiedle Kubieńce
 14. Helena Chrząszcz - ur. 25.01.1941 roku - zamieszkała Osiedle Zagrody
 15. Wiktoria Chrząszcz - ur. 06.11.1928 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 16. † Kazimierz Kubieniec - ur. 26.09.1942 roku - zamieszkały Osiedle Kubieńce
 17. Marian Barzycki - ur. 09.07.1955 roku - zamieszkały Oświcim
 18. † Michalina Kubieniec - ur. 29.09.1935 roku - zamieszkała Osiedle Zagrody
 19. † Adam Zając - ur. 25.03.1967 roku - zamieszkały Osiedle Mącznianka
 20. † Stefan Chrząszcz - ur. 25.08.1928 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 21. †  Henryk Iciek - ur. 19.04.1962 roku - zamieszkały Osiedle Gustofy
 22. † Emilia Bogdanik - ur. 14.02.1934 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 23. † Matylda Pająk - ur. 04.08.1921 roku - zamieszkała Lachowice Górne
 24. † Katarzyna Micorek - ur. 16.06.1986 roku - zamieszkała Osiedle Podgronie
 25. † Józef Gąsiorek - ur. 06.01.1934 roku - zamieszkały Osiedle Grzesice
 26. † Bronisław Banaś - ur. 05.01.1938 roku - zamieszkały Osiedle Banasie

Do Domu Ojca w 2012 roku odeszli:

 1. † Stanisława Ćwiertnia - ur. 25.06.1930 roku - zamieszkała Osiedle Laliki
 2. Michalina Kwaśna - ur. 14.01.1927 roku - zamieszkała Osiedle Rynek
 3. Janusz Pępek - ur. 11.04.1969 roku - zamieszkały Osiedle Banasie
 4. † Helena Chrząszcz - ur. 31.01.1929 roku - zamieszkała Osiedle Rynek
 5. Zofia Kubieniec - ur. 07.11.1934 roku - zamieszkała Osiedle Grzesice
 6. Genowefa Pochopień - ur. 06.04.1938 roku - zamieszkała Osiedle Pierchałówka
 7. Kazimierz Gąsiorek ur. 06.04.1945 roku  - Zamieszkały Kobiór
 8. Helena Boczek - ur. 28.02.1939 roku - zamieszkała Osiedle Krale
 9. † Jerzy Pająk - ur. 13.04.1961 roku - zamieszkały Osiedle Zagrody
 10. Ścieszka Danuta - ur. 19.01.1947 roku - zamieszkała Osiedle Lesniczówka
 11. † Roman Krawczyk - ur. 15.10.1967 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 12. Edward Ćwiertnia - ur. 26.08.1923 roku - zamieszkały Osiedle Gustofy
 13. Maria Ślusarz - ur 03.081927 roku - zamieszkała Osiedle Mączne
 14. Albina Dyduch - ur. 24.01. 1924 roku - zamieszkała Osiedle mącznianka
 15. Bronisława Majdak - ur. 30.03.1924 roku - zamieszkała Osiedle Karówka
 16. Franciszka Gibas - ur. 21.01.1921 roku - zamieszkała Osiedle Krale
 17. Antonina Żywczak - ur. 28.01.1927 roku - zamieszkała Osiedle Kubieńce
 18. Adolf Kapała - ur. 10.11.1920 roku - zamieszkały Osiedle Banasie
 19. Teofila Szczygieł - ur. 20.09.1932 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 20. Michalina Trzop - ur. 25.09.1936 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 21. Anna Leśniak - ur. 25.06.1940 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 22. † Józefa Kwaśna - ur. 13.02.1943 roku - zamieszkała Osiedle Leśniczówka
 23. Dariusz Tomaszek - ur. 05.07.1969 roku - zamieszkały Osiedle Leśniczówka
 24. † Bogusława Tomaszek -ur. 27.06.1970 roku - zamieszkała Osiedle Lesniczówka
 25. † Teresa Jaguczak - ur. 15.06.1948 roku - zamieszkała Osiedle Karówka
 26. † Anna Banaś - ur. 06.09.1941 roku - zamieszkała Osiedle Banasie
 27. † Helena Bargiel - ur. 17.12.1918 roku - zamieszkała Osiedle Mączne
 28. † Tadeusz Kapała - ur. 06.11.1949 rok - zamieszkały Sucha Beskidzka
 29. † Aniela Barzycka - ur. 14.08.1922 roku - Zamieszkała Osiedle Mączne

Do Domu Ojca w 2011 roku odeszli:

 1. † Antoni Kwasny - ur. 31.01.1931 roku - zamieszkały Osiedle Zagrody
 2. † Stanisław Biedrawa - ur. 05.03.1947 roku - zamieszkały Osiedle Grzesice
 3. † Leszek Olszówka - ur. 17.12.1942 roku - zamieszkały Osiedle Adamy
 4. † Maria Dyduch - ur. 21.11.1928 roku - zamieszkała Osiedle Rynek
 5. † Władysława Turotszy - ur. 31.08.1927 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 6. † Genowefa Dyduch - ur. 16.12.1924 roku - zamieszkała Osiedle Zagródki
 7. † Stanisław Dyduch - ur. 27.05.1935 roku - zamieszkały Osiedle Dudziakówka
 8. † Kazimierz Szwed - ur. 04.03.1939 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 9. † Alicja Elżbieciak - ur. 17.07.1927 roku - zamieszkała Osiedle Dudziakówka
 10. † Stanisława Banaś - ur. 05.09.1921 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 11. † Antonina Kapała - ur. 20.04.1935 roku - zamieszkała Lachowice Zagrody
 12. † Czesław Krawczyk - ur. 30.05.1943 roku - zamieszkały Tychy
 13. † Władysława Gustof - ur. 13.012.1935 roku - zamieszkała Osiedle Laliki
 14. † Michalina Lasik - ur. 04.10.1924 roku - zamieszkała Bielsko Biała
 15. † Emil Banaś - ur. 03.06.1932 roku - zamieszkały Osiedle Podgronie
 16. † Genowefa Kapała - ur. 13.05.1929 roku - zamieszkała Osiedle Zagrody
 17. † Helena Dudziak - ur. 21.05.1932 roku - zamieszkała Stryszawa
 18. † Stanisław Pająk - ur. 01.04.1937 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 19. † Halina Małysa - ur. 03.01.1954 roku - zamieszkała Osiedle Sobańskie
 20. † Przemysław Gracjasz  - ur. 29.10.2002 roku - zamieszkały Osiedle Banasie
 21. † Stanisław Majdak - ur. 22.12.1910 roku - zamieszkały Osiedle Karówka
 22. † Władysława Dyduch - ur. 12.03.1929 roku - zamieszkała Osiedle Banasie
 23. † Antonina Siwek - ur. 05.06.1915 roku - zamieszkała Lachowice Dolne
 24. † Jan Kapała - ur. 07.08.1940 roku - zamieszkały Osiedle Krale
 25. † Władysława Baca - ur. 21.03.1925 roku - zamieszkała Osiedle Zagódki
 26. † Waleria Chrząszcz - ur. 20.02.1924 roku - zamieszkała Osiedle Pierchałówka

Do Domu Ojca w 2010 roku odeszli:

 1. † Stanisław Łasiński - ur. 04.02.1927 roku - zamieszkały Osiedle Kapałowy Potok
 2. † Stanisław Zachura - ur. 26.06.1968 roku - zamieszkały Osiedle Kubieńce
 3. † Karol Sanietrzyk - ur. 22.09.1945 roku - zamieszkały Osiedle Mącznianka
 4. † Stanisław Ślusarczyk - ur. 08.10.1926 roku - zamieszkały Osiedle Bogacze
 5. † Józefa Herzyk - ur. 05.03.1924 roku - zamieszkała Żywiec
 6. † Zofia Targosz - ur. 24.02.1930 roku - zamieszkała Osiedle Zagródki
 7. † Marian Biegun - ur. 04.01.1940 roku - zamieszkały Osiedle Zagrody
 8. † Maria Ćwiertnia - ur. 25.04.1929 roku - zamieszkała Osiedle Bogacze
 9. † Józef Kubieniec - ur. 09.11.1933 roku - zamieszkały Osiedle Zagrody
 10. † Wiktoria Pępek - ur. 05.12.1934 roku - zamieszkała Osiedle Banasie
 11. † Gertruda Kapała - ur. 17.03.1957 roku - zamieszkała Osiedle Sobańskie
 12. † Ryszard Dyduch - ur. 04.11.1946 roku - zamieszkały Osiedle Kubieńce
 13. † Edward Hajduk - ur. 04.05.1931 roku - zamieszkały Lachowice Dolne
 14. † Władysław Małysa - ur. 02.01.1954 roku - zamieszkały Osiedle Sobańskie
 15. † Helena Lasik - ur. 01.12.1922 roku - zamieszkała Osiedle Kapałowy Potok
 16. † Franciszek Pochopień - ur. 12.12.1930 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 17. † Helena Pająk - ur. 12.11.1919 roku - zamieszkała Osiedle Kachlówka
 18. † Zofia Kubieniec - ur.19.12.1929 roku - zamieszkała Osiedle Zagrody
 19. † Helena Gustof - ur. 21.09.1922 roku - zamieszkała Osiedle Lasiki
 20. † Franciszek Banaś - ur. 18.09.1949 roku - zamieszkały Osiedle Kubieńce

Do Domu Ojca w 2009 roku odeszli:

 1. Józef Sobański - ur. 07.09.1919 roku - zamieszkały Osiedle Zagrody
 2. † Antoni Klimasara - ur. 15.09.1925 roku - zamieszkały Osiedle Dudziakówka
 3. † Stanisław Marcak - ur. 06.05.1941 roku - zamieszkały Osiedle Krzystki
 4. † Teofila Ślusarczyk - ur. 01.11.1936 roku - zamieszkała Osiedle Kapałowy Potok
 5. † Anna Boczek - ur. 26.10.1909 roku - zamieszkała Osiedle Krale
 6. † Helena Kubieniec - ur. 20.07.1918 roku - zamieszkała Osiedle Kubieńce
 7. † Władysław Ćwiertnia - ur. 27.02.1921 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 8. † Józef Świerkosz - ur. 29.04.1948 roku - zamieszkały Osiedle Zawodzie Dolne
 9. † Józef Lasik - ur. 29.03.1956 roku - zamieszkały Osiedle Zawodzie Dolne
 10. † Stefania Wątroba - ur. 12.02.1925 roku - zamieszkała Lachowice Górne
 11. † Władysław Chrząszcz - ur. 11.04.1930 roku - zamieszkały Lachowice Górne
 12. † Stanisław Sobański - ur. 03.04.1950 roku - zamieszkały Bieruń Nowy
 13. † Antoni Fluder - ur. 06.06.1920 roku - zamieszkały Osiedle Mączne
 14. † Józef Zachura - ur. 28.02.1918 roku - zamieszkały Osiedle Bogacze
 15. † Józefa Targosz - ur. 11.03.1929 roku - zamieszkała Osiedle Zawodzie Dolne
 16. † Bronisław Kachel - ur. 15.01.1926 roku - zamieszkały Osiedle Dudziakówka
 17. † Józef Zawora - ur. 19.03.1947 roku - zamieszkały Lachowice Górne
 18. † Antoni Drewniak - ur. 06.01.1933 roku - zamieszkały Osiedle Zagrody
 19. † Stanisława Klimasara - ur. 09.11.1925 roku - zamieszkała OsiedleDudziakówka
 20. † Helena Dudziak - ur. 07.12.1923 roku - zamieszkała Osiedle Mizioły
 21. † Józefa Kapała - ur. 23.07.1923 roku - zamieszkała Osiedle Rynek
 22. † Stanisława Kołodziej - ur. 30.03.1949 roku - zamieszkała Osiedle Kapałowy Potok
 23. † Janina Kapała - ur. 30.11.1924 roku - zamieszkała Osiedle Mączne

Modląc się za zmarłych prosimy Boga o to, co jest przez Niego Samego pożądane, gdyż Bóg jako źródło miłości i łaski "chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni".
Boże, Miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Początek strony