0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

2233Lachowice, dnia 17 - lutego 2019 roku

Człowiek pracując powinien naśladować Boga,
swojego Stwórcę, nosi bowiem w sobie - on jeden
ów szczególny pierwiastek podobieństwa do Niego.
Powinien naśladować Boga zarówno pracując,
jak i odpoczywając.
Jan Paweł II

Rozpoczynamy dziś 40 - godzinne nabożeństwo adoracji Najświętszego Sakramentu. Serdecznie zachęcamy dziś do trwania na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi. Zapraszamy wszystkie rodziny naszej parafii, dzieci, młodzież i starszych. Przyjdźmy na chwilę modlitwy i skupienia. Czas poświęcony Chrystusowi  z pewnością  wyjedna nam Jego błogosławieństwo. Celem tego nabożeństwa jest przeproszenie Pana Boga i wynagrodzenie Mu za wszystkie grzechy naszych rodzin i naszej parafii, módlmy się o łaski potrzebne do owocnego przeżycia Wielkiego Postu oraz Rekolekcji Wielkopostnych.

W tym tygodniu, w piątek przypada - święto Katedry św. Piotra Apostoła.
Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Niech tego dnia nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka.

W sobotę przypada - św. Polikarpa, biskup i męczennika.

Rodzinom od numeru: 321 - 340 składamy serdeczne Bóg zapłać za pracę przy sprzątaniu kościoła oraz za złożoną ofiarę na potrzeby naszej świątyni. W tym tygodniu prosimy o pomoc przy sprzątaniu rodziny od numeru: 341 - 360. W przyszłą niedzielę odmówią różaniec w kościele Róże: Pani Ireny Pająk i Pani Barbary Wątroba.

Ważnym miejscem w parafii jest cmentarz – miejsce wiecznego spoczynku naszych bliskich zmarłych. Wymaga on szacunku, zachowania porządku i stałej troski. Dlatego bardzo prosimy, aby tak jak  w ubiegłych latach w terminie poboru pierwszej raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości u Sołtysa w wyznaczonych dniach w tym tygodniu złożyć dobrowolną ofiarę na utrzymanie porządku na parafialnym cmentarzu. Zebrane środki będą przeznaczone na funkcjonowanie cmentarza, wywóz śmieci oraz koszty związane z utrzymaniem czystości na cmentarzu. Ze względu na to, że cmentarz nasz znajduje się w bezpośredniej bliskości kościoła spoczywa na nas szczególny obowiązek dbania o jego właściwy wygląd. Jest on tym samym wizytówką całej naszej wspólnoty parafialnej. Miło jest nam słyszeć jak przyjeżdżający goście doceniają waszą troskę o to miejsce pochówku bliskich. Przy tej okazji chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim parafianom i gościom, za ofiarność, zrozumienie i dotychczasową troskę o wygląd naszego cmentarza poprzez solidną segregację śmieci na naszym cmentarzu.

Początek strony