0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

BE-1616 kwietnia był ważnym dniem dla młodzieży z naszej parafii. Tego dnia młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk znanego nam dobrze J. E. ks. Bpa Jana Szkodonia.

Przez ten Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej młodzież pragnęła, aby Duch Święty, którego otrzymała, umacniał ją do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. We wstępie do liturgii ks. Proboszcz Władysław Wąsik, który cierpliwie przygotowywał młodzież do przyjęcia bierzmowania, podkreślił, że wszyscy regularnie uczestniczyli w spotkaniach pogłębiających życie duchowe. W swojej homilii Bp. Szkodoń we właściwy sobie sposób przybliżył zebranym tajemnicę tego sakramentu, ujmując za serce swoimi ciepłymi słowami. Młodzież potwierdziła swoje wyznanie wiary, unosząc do góry pamiątkowe modlitewniki, a następnie kolejno podchodziła do Księdza Biskupa wraz ze świadkami po namaszczenie świętym olejem - widzialnym znakiem obecności Ducha Świętego. Wzruszające  przywitania i podziękowania młodzieży zakończyły tę podniosłą uroczystość w naszym kościele….

Stajemy tutaj, by przywitać Cię w imieniu ludzi młodych z naszej parafii, szczególnie tych, którzy mocą sakramentu i dzięki Twojej posłudze, zostaną dzisiaj umocnieni Duchem Świętym. Mamy przyjąć sakrament bierzmowania. Jesteśmy świadomi, jak ważna to chwila w naszym życiu. Cieszymy się ogromnie i dziękujemy Panu Bogu, że zostaniemy napełnieni na nowo Duchem Świętym, że już jako dojrzali chrześcijanie wkroczymy w dalszy etap naszego życia. W chwili chrztu Chrystus złączył nas z sobą i wprowadził do Kościoła. Od tego wydarzenia minęło kilkanaście lat i oto znów, w sposób już bardziej świadomy - stajemy przed Nim i prosimy, by utwierdził to, czego dokonał w naszych sercach - abyśmy się nie wstydzili wyznawać przed światem Chrystusa ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Byśmy od dziś Jako świadomi już apostołowie, umieli przez całe życie dawać żywe świadectwo Chrystusowi i Jego Ewangelii. Dlatego prosząc Cię Czcigodny Księże Biskupie o sakramentalna posługę, z największą pokorą, z głębi serca wołamy: O Stworzycielu Duchu, przyjdź.

Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkich, którzy dzisiaj  z rak Księdza Biskupa otrzymali Sakrament Bierzmowania. Przez Twoją biskupią posługę spłynęły na nas dary Ducha Świętego. Przede wszystkim umocniona jest nasza wiara, którą poprzez Katechizację w szkole podstawowej i w gimnazjum staraliśmy się rozwijać, lepiej poznawać i żyć według niej. Zdajemy sobie sprawę, że Sakrament Bierzmowania jest dla  nas zadaniem. Zobowiązuje nas do dalszego poznawania Boga, do ciągłego wypowiadania walki grzechowi w nas samych i w środowiskach, w których będziemy się jeszcze uczyć i pracować. Mamy dawać świadectwo innym, mamy wziąć przecież na siebie część odpowiedzialności za los Kościoła i świata. Mamy być pomocnikami Chrystusa który nas chce z dobrym słowem, dobrą myślą i dobrym działaniem posłać do innych. Będziemy się starać o dobra chrześcijańskie życie. Przyrzekamy to dziś publicznie. Wierzymy, że dar męstwa pomoże nam być wiernymi i odważnymi świadkami Chrystusa we współczesnym świecie. A Tobie czcigodny Księże Biskupie, życzymy dużo zdrowia i łask Bożych w posłudze pasterskiej, Niech Bóg błogosławi w dalszym życiu. Bóg zapłać !

 • dsc00003
 • dsc09840
 • dsc09877
 • dsc09888
 • dsc09892
 • dsc09894
 • dsc09896
 • dsc09923
 • dsc09924
 • dsc09925
 • dsc09934
 • dsc09938
 • dsc09940
 • dsc09944
 • dsc09961
 • dsc09965
 • dsc09974
 • dsc09996

W tym ważnym i pięknym dla nas dniu, kierujemy także do Was Kochani Rodzice słowa, które są podziękowaniem za wszystko,   co dla nas uczyniliście. Dziękujemy za pierwsze „Ojcze Nasz", za pierwszy znak krzyża. Za to, że słowa obietnic, które złożyliście na Chrzcie Świętym w naszym imieniu, możemy teraz świadomie potwierdzić. Dziękujemy za to, że wychowaliście nas w duchu miłości chrześcijańskiej, że dawaliście nam wzory zachowania godnego chrześcijanina. Dziękujemy za Waszą obecność przy nas w każdej chwili,  w której potwierdzać się będziemy jako prawdziwi chrześcijanie. Za tę modlitwę i za miłość - Bóg Warn zapłać Drodzy Rodzice.

 • dsc00004
 • dsc09853
 • dsc09865
 • dsc09867
 • dsc09878
 • dsc09891
 • dsc09893
 • dsc09901
 • dsc09902
 • dsc09909
 • dsc09917
 • dsc09921
 • dsc09936
 • dsc09946
 • dsc09967
 • dsc09981
 • dsc09992
 • dsc09997

W imieniu zgromadzonej tu młodzieży pragnę księdzu podziękować za pracę i trud włożony w przygotowanie nas do bierzmowania. Umocnieni darem Ducha Św. pragniemy księdzu podziękować za przekazanie nam wszelkiej wiedzy o Bogu i nauki o przyszłym życiu chrześcijańskim. Jesteśmy świadkami Jezusa i za sprawą księdza chcemy naśladować Jezusa na wszystkich drogach życia. Za miłość, cierpliwość i poświęcenie jeszcze raz bardzo dziękujemy. Życzymy księdzu wielu sukcesów na drodze życia chrześcijańskiego. Niech Chrystus Jedyny i Najwyższy Kapłan prowadzi Cię po ścieżkach ziemskiej wędrówki.

Początek strony