0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

„Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.

Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.

Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą.

Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci.

Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i „są najcenniejszym darem małżeństwa”, a „rodzicom przynoszą najwięcej dobra”. Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej.

Gdy już zdecydowaliście, że chcecie iść przez życie razem... i z nikim innym, tylko ze sobą...

1. Zapowiedzi ślubu

3 miesiące (najpóźniej 1 miesiąc) przed planowanym terminem ślubu (datę i godzinę warto zarezerwować nawet wcześniej).
Jest to czas sprawdzania, czy małżeństwo może być ważnie zawarte, czy nie ma żadnych przeszkód, które są nieusuwalne.
Gdyby były usuwalne, należy je w tym czasie usunąć.

Przychodząc do kancelarii trzeba przynieść ze sobą:

 • dowody osobiste,
 • dokumenty konkordatowe z USC (ważne są 3 miesiące),
 • metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (ważne są 6 miesięcy),
 • świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu),
 • świadectwa ukończenia katechezy przygotowującej do małżeństwa,
 • wdowcy - zaświadczenie o śmierci współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb.

2. Spisanie aktu ślubu

Narzeczeni zgłaszają się w tygodniu przed ślubem celem spisania aktu małżeństwa.

Dokumenty:

 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
 • dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres.)

Serdecznie prosimy państwa młodych o uprzedzeniu gości, że nie wolno sypać przed kościołem ryżem, konfetti itp. (zresztą zwyczaj ten nie ma nic wspólnego z chrześcijańskim przeżywaniem sakramentu małżeństwa).

Dla niewidomych

Sakramentalny związek małżeński w 2024 roku przy parafialnym ołtarzu zawarli:

Daniel Kachel - zamieszkały Lachowice

Weronika Baca - zamieszkała Lachowice

Sakramentalny związek małżeński w 2023 roku przy parafialnym ołtarzu zawarli:

 • Angelika Jaworska - zamieszkała Lachowice
 • Michał Czyż - zamieszkały Czechowice Dziedzice
 • Joanna Dyrcz - zamieszkała Lachowice
 • Wojciech Chrząścik - zamieszkały Sucha Beskidzka
 • Sylwia Sosnowiec - zamieszkała Lachowice
 • Bartłomiej Dyduch - zamieszkały Lachowice
 • Paulina Sokołowska - zamieszkała Lachowice
 • Kamil Drobny - zamieszkały Lachowice
 • Kacper Mlak - zamieszkały Zachełmna
 • Karolina Dyduch - zamieszkała Lachowice
 • Magdalena Gach - zamieszkała Kurów
 • Bartłomiej Urbanek - zamieszkały Lachowice
 • Marcin Tomczyk - zamieszkały Łącko
 • Moniuka Banaś - zamieszkała Lachowice

Sakramentalny związek małżeński w 2022 roku przy parafialnym ołtarzu zawarli:

 • Śliwiński Szymon - zamieszkały Maków Podhalański
 • Juszczak Agnieszka - zamieszkała Lachowice
 • Radosław Warmuz - zamieszkały Warszawa
 • Agnieszka Listwan - zamieszkała Warszawa
 • Magdalena Wieczorek - zamieszkała Tychy
 • Jacek Klimczak - zamieszkały Lachowice
 • Gierat Krzysztof - zamieszkały Tuchów
 • Barbara Karcz - zamieszkała Lachowice
 • Monika Biel - zamieszkała Lachowice
 • Sylwester Wożny - zamieszkały Żarnówka
Sakramentalny związek małżeński w 2021 roku przy parafialnym ołtarzu zawarli:
 • Bożena Pępek - zamieszkała Lachowice
 • Łukasz Chrząszcz - zamieszkały Stryszawa
 • Piotr Dyrcz - zamieszkały Zawoja
 • Aleksandra Hajduk - zamieszkała Lachowice
 • Agata Konieczniak - zamieszkała Sosnowiec
 • Dominik Wągiel - zamieszkały Lachowice
 • Alicja Kosman - zamieszkała Lachowice
 • Marek Woźniak - zamieszkały Skawina
 • Angelika Kubieniec - zamieszkała Lachowice
 • Przemysław Grajny - zamieszkały Lachowice
 • Alicja Kąkol - zamieszkał Lachowice
 • Karol Pietruczanis - zamieszkały Warszawa
 • Katarzyna Kot - zamieszkałła Lachowice
 • Przemysław Uczniak - zamieszkały Juszczyn
 • Mateusz Wala - zamieszkały Krzeszów
 • Magdalena Kruszyna -  zamieszkała Katowice
 • Michała Pochopień - zamieszkały Lachowice
 • Wiktoria Cieślak - zamieszkała Lachowice
 • Zbigniew Biela - zamieszkały Budzów
 • Angelika Szwajda - zamieszkała Kurów
 • Mateusz Stajer - zamieszkały Czeladź
 • Karolina Komasiińska - zamieszkała Czeladź
Sakramentalny związek małżeński w 2020 roku przy parafialnym ołtarzu zawarli:
 • Sebastian Bachorczyk - zamieswzkały Stryszawa
 • Aleksandra Kuta - zamieszkała Kraków
 • Karol Karcz - zamieszkały Lachowice
 • Monika Turek - zamieszkała Iwkowa
 • Mateusz Wciślak - zamieszkały Sucha Beskidzka
 • Monika Słupska - zamieszkała Lachowice
 • Magdalena Jędrzejak - zamieszkała Lachowice
 • Łukasz Majcherczyk - zamieszkały Babice
 • Radosław Wacławik - zamieszkały Tychy
 • Michalina Cioch - zamieszkała Tychy
 • Bartosz Gomolczyk - zamieszkały Tychy
 • Joanna Piecha - zamieszkała Lachowice
 • Tomasz Wajdzik - zamieszkały Lachowice
 • Anna Ramza - zamieszkała Pewel Wielka
Sakramentalny związek małżeński w 2019 roku przy parafialnym ołtarzu zawarli:
 • Świerkosz Sylwia - zamieszkała Stryszawa
 • Kubieniec Wojciech - zamieszkały Lachowice
 • Kachel Szymon - zamieszkały Lachowice
 • Chojna Karolina - zamieszkała Sucha Beskidzka
 • Płonka Jaroszław - zamieszkały Lachowice
 • Kaczmarczyk Joanna - zamieszkała Lachowice
 • Witczak Lukasz - zamieszkały Dobroń
 • Pajak Justyna - zamieszkała Lachowice
 • Cygan Marcin - zamieszkały Czechówka
 • Elżbieciak Patrycja - zamieszkała Lachowice
 • Różycki Daniel - zamieszkały Barwałd Górny
 • Wawrzacz Justyna - zamieszkała Lachowice
 • Rafał Kubasiak - zamieszkały Styryszawa
 • Katarzna Kąkol - zamieszkał Lachowice
 • Mariusz Chrząszcz - zamieszkały Lachowice
 • Kinga Gawron - zamieszkała Gilowice
 • Michał Światłoń - zamieszkały Budzów
 • Justyna Skwarek - zamieszkała Lachowice
 • Michał Sałapatek - zamieszkały Grzechynia
 • Magdalena Pająk - zamieszkała Lachowice
 • Kamil Steczek - zamieszkały Stryszawa
 • Anna Wątroba - zamieszkała Lachowice
 • Marcin Gach - zamieszkały Lachowice
 • Ewa Rzeźniczak - zamieszkała Sucha Beskidzka
 • Jerzy Sikora - zamieszkały Stryszawa
 • Agnieszka Iciek - zamieszkała Lachowice
Sakramentalny związek małżeński w 2018 roku przy parafialnym ołtarzu zawarli:
 • Żabiński Mariusz - zamieszkały Gierałtowice
 • Wątroba Dorota - zamieszkała Lachowice
 • Młynek Jakub - zamieszkały Maków Podhalański
 • Płonka Ewa - zamieszkała Lachowice
 • Luber Dorota - zamieszkała Sucha Beskidzka
 • Kapała Jarosław - zamieszkały Lachowice
 • Deja Kamil - zamieszkały Grzechynia
 • Grajny Marta - zamieszkała Lachowice
 • Chrząszcz Paweł - zamieszkały Lachowice
 • Król Paulina - zamieszkała Radziechowy
 • Harańczyk Marcin - zamieszkały Katowice
 • Janik Magdalena - zamieszkała Tychy
 • Daniel Mazur - zamieszkały Kraków
 • Sylwia Jędzrzejak - zamieszkała Lachowice
 • Sławomir Talaga - zamieszkały Stryszawa
 • Agnieszka Chrząszcz - zamieszkała Lachowice
 • Angelika Jończyk - zamieszkała Sucha Beskidzka
 • Bartłomiej Adamek - zamieszkały sucha Beskidzka
 • Mateusz Balcer - zamieszkały Lachowice
 • Martyna Zachura - zamieszkała Lachowice
 • Tomasz Małysa - zamieszkały Lachowice
 • Marzena Altmajer - zamieszkała Skierbieszów
Sakramentalny związek małżeński w 2017 roku przy parafialnym ołtarzu zawarli:
 • Dyduch Joanna - zamieszkała Lachowice
 • Rusin Bartłomiej - zamieszkały Kojszówka
 • Bielarz Wojciech - zamieszkały Sucha Beskidzka
 • Nowicka Izabela - zamieszkała Lachowice
 • Kachel Dawid - zamieszkały Lachowice
 • Starzak Elżbieta - zamieszkała Sucha Beskidzka
 • Pomietło Michał - zamieszkały Klecza Dolna
 • Dyduch Marcelina - zamieszkała Lachowice
 • Kawończyk Michał - zamieszkały Krzeszów
 • Pietraszko Katarzyna - zamieszkała Lachowice
 • Jaroszek Mirosław - zamieszkały Gilowice
 • Jaworska Katarzyna - zamieszkała Lachowice
 • Rawicki Julian - zamieszkały Lachowice
 • Jewiak Sylwia - zamieszkała Zabrze
 • Porębski Michał - zamieszkały Marcówka
 • Barankiewicz Beata - zamieszkała Lachowice
 • Bogusz Dorota - zamieszkała Kurów
 • Elsner Jakub - zamieszkały Lachowice
 • Juraszek Piotr - zamieszkały Istebna
 • Kąkol Patrycja - zamieszkała Lachowice
 • Banaś Tomasz - zamieszkały Lachowice
 • Kwaśny Agnieszka - zamieszkała Hucisko
 • Świętek Marcin - zamieszkały Krzeszów
 • Bogdanik Martyna - zamieszkała Lachowice
 • Elsner Piotr - zamieszkały Lachowice
 • Szafran Urszula - zamieszkała Trzciana
 • Pasierbek Grzegorz - zamieszkały Sucha Beskidzka
 • Kubieniec Monika - zamieszkała Lachowice
 • Piotr Szary - zamieszkały Osielec
 • Klaudia Koczur - zamieszkała Lachowice
Sakramentalny związek małżeński w 2016 roku przy parafialnym ołtarzu zawarli:
 • Krzywda Marta - zamieszkała Gliwice
 • Ślusarczyk Krystian - zamieszkały Lachowice
 • Baca Maciej - zamieszkały Lachowice
 • Boczek Edyta - zamieszkała Lachowice
 • Adam Hawlicki - zamieszkały Katowice
 • Basara Anna - zamieszkała Gliwice
 • Sumera Łukasz - zamieszkały Kuków
 • Baca Anna - zamieszkała Lachowice
 • Bańdura Ireneusz - zamieszkały Baczyn
 • Chrząszcz Paulina - zamieszkała Lachowice
 • Goryl Tomasz - zamieszkały Trzebunia
 • Skupień Dagmara - zamieszkała Lachowice
 • Zieliński Maciej - zamieszkały Gliwice
 • Cogiel Anna - zamieszkała Lachowice
 • Siedlarz Arkadiusz - zamieszkały Kostomłoty Drugie
 • Palichleb Katarzyna - zamieszkała Lachowice
 • Zachura Andrzej - zamieszkały Lachowice
 • Zachura Malwina - zamieszkała Lachowice
 • Rusin Krzysztof - zamieszkały Kuków
 • Elsner Agnieszka - zamieszkała Lachowice
 • Pająk Wojciech - zamieszkały Lachowice
 • Bojan Kalina - zamieszkała Maków Podhalański
 • Wódka Marcin - zamieszkały Gliwice
 • Krawczyk Renata - zamieszkała Lachowice
 • Kapała Paweł - zamieszkały Stryszawa
 • Pietraszko Olga - zamieszkała Lachowice
 • Kozłowska Aneta - zamieszkała Warszawa
 • Handzel Tomasz - zamieszkały Kraków
 • Gaura Marcin - zamieszkały Bieńkówka
 • Burczak Aleksandra - zamieszkała Lachowice
 • Semik Grzegorz - zamieszkały Tarnawa Dolna
 • Krupka Klaudia - zamieszkała Lachowice
Sakramentalny związek małżeński w 2015 roku przy parafialnym ołtarzu zawarli:
 • Więcek Krzysztof - zamieszkały Bronów
 • Laska Marta - zamieszkała Lachowice
 • Panek Iwona - zamieszkała Lachowice
 • Brożek Dominik - zanmieszkały Białka
 • Tomasz Cogiel - zamieszkały Lachowice
 • Daria Janik - zamieszkała Kuków
 • Szafrański Marcin - zamieszkały Stryszawa
 • Młyńska Magdalena - zamieszkała Lachowice
 • Liszka Jacek - zamieszkały Zachełmna
 • Krawczyk Karolina - zamieszkała Lachowice
 • Feluś Damian - zamieszkały Jaworzno
 • Klimczak Iwona - zamieszkała Lachowice
 • Woźnica Dawid - zamieszkały Jawornik
 • Muła Anna - zamieszkała Lachowice
 • Świętek Tomasz - zamieszkały Sucha Beskidzka
 • Sikora Ewelina - zamieszkała Lachowice
 • Lizak Piotr - zamieszkały Bieńkówka
 • Pająk Renata - zamieszkała Lachowice
 • Kostyra Szczepan - zamieszkały Krzesżów
 • Panek Barbara - zamieszkała Lachowice
 • Mglej Janusz - zamieszkały Budzów
 • Jaworska Joanna - zamieszkała Lachowice
Sakramentalny związek małżeński w 2014 roku przy parafialnym ołtarzu zawarli:
 • Cul Dominik - zamieszkały Żywiec.
 • Sobanska Anna - zamieszkała Lachowice.
 • Spuła Adrian - zamieszkały Olkusz.
 • Korona Barbara - zamieszkała Zabrze.
 • Dyduch Mirosław - zamieszkały Lachowice.
 • Gościńska Natalia - zamieszkała Gajewo
 • Wągiel Kamil - zamieszkały Sucha Beskidzka
 • Kubielas Katarzyna - zamieszkała Lachowice
 • Kozik Ireneusz - zamieszkały Lachowice
 • Sapała Katarzyna - zamieszkała Skawina
 • Urfbanek Marek - zamieszkały Lachowice
 • Palichleb Ewa - zamieszkała Kuków
 • Karcz Marcin - zamieszkały Lachowice
 • Turek Anna - zamieszkała Iwkowa
 • Zachura Łukasz - zamieszkały Stryszawa
 • Stanik Agnieszka - zamieszkała Lachowice
 • Jachnik Jakub - zamieszkały Zawoja
 • Jamróz Angelika - zamieszkała Lachowice
 • Paleczny Tomasz - zamieszkały Sucha Beskidzka
 • Pająk Urszula - zamieszkała Lachowice
Sakramentalny związek małżeński w 2013 roku przy parafialnym ołtarzu zawarli:
 • Lipka Piotr - zamieszkały Niemcy.
 • Zawora Katarzyna - zamieszkała Lachowice.
 • Lempart Paweł - zamieszkały Zachełmna.
 • Krawczyk Natalia - zamieszkała w Lachowice
 • Fijak Paweł - zamieszkały Lachowice.
 • Motyka Małgorzata - zamieszkała Lachowice.
 • Pytlowski Maciej - zamieszkały Zator.
 • Wiech Elżbieta - zamieszkała w Lachowicach.
 • Kościelniak Sylwester - zamieszkały Krzeszów.
 • Alina Panek - zamieszkała Lachowice.
 • Żmuda Grzegorz - zamieszkały Budzów.
 • Mucek Magdalena - zamieszkała Sucha Beskidzka.
 • Rush Simon - zamieszkały Australia.
 • Szmidtke Weronika - zamieszkała Lachowice.
 • Joanna Pająk - zamieszkała Lachowice.
 • Mateusz Majerski - zamieszkały Baczyn.
 • Barankiewicz Piotr - zamieszkały Lachowice.
 • Szyszka Wioletta - zamieszkała Warszawa.
 • Bara Kamil - zamieszkały Zawoja.
 • Kubasiak Weronika - zamieszkała Lachowice.

Sakramentalny związek małżeński w 2012 roku przy parafialnym ołtarzu zawarli:

 • Kubielas Mateusz - zamieszkały Stryszawa.
 • Dyduch Beata - zamieszkała Lachowice.
 • Łapiński Karol - zamieszkały Łomża.
 • Wątroba Anna - zamieszkała Lachowice.
 • Wicherek Aleksander - zamieszkały Juszczyn.
 • Sikora Anna - zamieszkała Lachowice.
 • Sarna Michał - zamieszkały Juszczyn.
 • Barzycka Joanna - zamieszkała w Lachowicach.
 • Tsitoglou Symeon - zamieszkały Karditsa.
 • Dyrcz Aurelia - zamieszkała Lachowice.
 • Sałapatek Barłomiej - zamieszkały Grzechynia.
 • Krawczyk Bożena - zamieszkała Lachowice.
 • Sądaj Michał - zamieszkały Maków Podhalański.
 • Kozik Anna - zamieszkała Lachowice.
 • Łącki Piotr - zamieszkały Jastrzębie Zdrój.
 • Uszyńska Marzena - zamieszkała Pawłowice.

Sakramentalny związek małżeński w 2011 roku przy parafialnym ołtarzu zawarli:

 • Krzysztof Słapa - zamieszkały w Lachowicach.
 • Iren Krowczenko - zamieszkała Lachowice.
 • Hulbój Jacek - zamieszkały Hucisko.
 • Piela Katarzyna - zamieszkała Lachowice.
 • Szmidtke Tytus - zamieszkały Lachoiwice.
 • Ewa Szczurowska - zamieszkała Lachowice.
 • Niedzwiedzki Paweł -  zamieszkały Sosnowiec.
 • Petecka Anna - zamieszkała Sosnowiec.
 • Tomasz Filipek - zamieszkały Łódź.
 • Katarzyna Baca - zamieszkała Lachowice.

Sakramentalny związek małżeński w 2010 roku przy parafialnym ołtarzu zawarli:

 • Juszkiewicz Sebastian - zamieszkały Sucha Beskidzka.
 • Babik Magdalena - zamieszkała Andrychów.
 • Malec Grzegorz -  zamieszkały Mysłowice.
 • Chmielowska Magdalena - zamieszkała Byczyna.
 • Jamka Sławomir - zamieszkały Kraków.
 • Wątroba Agnieszka - zamieszkała Lachowice.
 • Dudała Jerzy - zamieszkały Skierniewice.
 • Wolska Anna - zamieszkała Katowice.
 • Adamek Karol - zamieszkały Lachowice.
 • Wróbel Kamila - zamieszkała Lachowice.
 • Leszczyński Stanisława - zamieszkały Lachowice.
 • Bresler Katarzyna - zamieszkała Lachowice.
 • Nenko Maciej - zamieszkały Nowy Targ.
 • Świerkosz Małgorzata - zamieszkała Lachowice.
 • Korczak Tomasz - zamieszkały Zembrzyce.
 • Krupka Aneta - zamieszkała Lachowice.
 • Czarny Paweł - zamieszkały Skawica.
 • Balcer Elżbieta - zamieszkała Lachowice.
 • Pacyga Grzegorz - zamieszkały Lachowice.
 • Żyła Magdalena - zamieszkała Oświęcim.
 • Gołuszka Arkadiusz - zamieszkały Lachowice.
 • Młyńska Paulina - zamieszkała Lachowice.
 • Kłapyta Tomasz - zamieszkały Stryszawa.
 • Młyńska Iwona - zamieszkała Lachowice.
 • Krzemiński Jacek - zamieszkały Ostrów Świętokrzyski.
 • Krupka Ewelina - zamieszkała Lachowice.
 • Wajdzik Sławomir - zamieszkały Krzeszów.
 • Panek Celina -  zamieszkała Lachowice.

Sakramentalny związek małżeński w 2009 roku przy parafialnym ołtarzu zawarli:

 • Kubieniec Grzegorz - zamieszkały Stryszawa.
 • Pająk Dorota - zamieszkała Lachowice.
 • Karpiel Janusz - zamieszkały Kraków - Mistrzejowice.
 • Ślusarczyk Agnieszka - zamieszkała Lachowice.
 • Ławski Grzegorz - zamieszkały Sosnowiec.
 • Wąsala Sylwia - zamieszkała Dąbrowa Górnicza.
 • Dyduch Tomasz - zamieszkały Hucisko.
 • Dyduch Agata - zamieszkała Lachowice.
 • Tomasz Rogoziński - zamieszkały Sucha Beskidzka.
 • Maria Dorosz - zamieszkała Sucha Beskidzka.
 • Damian Krupka - zamieszkały Lachowic.
 • Barbara Krawczyk - zamieszkała Lachowice.
 • Kania Marcin - zamieszkały Bieńkówka.
 • Ślusarczyk Barbara - zamieszkała Lachowice.
 • Kołodziej Wojciech - zamieszkały Lachowice.
 • ębocka Agnieszka - zamieszkała Leszczyny.
 • Kaczmarczyk Piotr - zamieszkały Białka.
 • Zyzańska Gabriela - zamieszkała Lachowice.
 • Buba Piotr - zamieszkały Stryszawa.
 • Monika Świerkosz - zamieszkała Lachowice.
 • Kubieniec Kazimierz - zamieszkały Lachowice.
 • Chrząszcz Kazimiera - zamieszkała Lachowice.
 • Fey Sebastian - zamieszkały Fetzwiesen.
 • Antonina Kulka - zamieszkała Lachowice.
 • Suma Łukasz - zamieszkały Gliwice.
 • Cypryniak Dagmara - zamieszkała Warszawa.
 • Makówka Michał - zamieszkały Anglia.
 • Chrząszcz Bernadetta - zamieszkała Anglia.
 • Starczała Bartłomiej - zamieszkały Pewelka.
 • Siwiec Jadwiga - zamieszkała Lachowice.
 • Chrząszcz Marek - zamieszkały Lachowice.
 • Zyzańska Maria - zamieszkała Lachowice.
 • Wicherek Mateusz - zamieszkały Maków Podhalański.
 • Dyduch Agnieszka - zamieszkała Lachowice.
 • Havelka Petr - zamieszkały Decin.
 • Dudziak Elżbieta - zamieszkała Lachowice.
 • Palichleb Michał - zamieszkały Lachowice.
 • Matuszek Paulina - zamieszkała Lachowice.
Początek strony