0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
10183„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.

Ustanowił go Chrystus i „powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce.

„Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: ‘Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego’ (J 3, 5), dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników. Dla dopełnienia całej prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci były potem wychowywane w tej wierze, w której zostały ochrzczone”. Chrzest jest początkiem nowego życia - życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem.

Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony winien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed nami zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.

Do kancelarii parafialnej, trzeba przynieść ze sobą:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z USC.
 • jeśli ślub rodziców dziecka był w innej parafii, potrzebne jest zaświadczenie z tamtej parafii.
 • zaświadczenia z parafii chrzestnych (jeśli nie są z naszej), że mogą być chrzestnymi.
W dniu uroczystości prosimy o przybycie odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem Mszy świętej i jeśli chrzestni nie podpisali dokumentów wcześniej, mogą to uczynić w zakrystii.

Dla niewidomych

 
Przez Chrzest Święty w 2023 roku zostali włączeni do naszej wspólnoty parafialnej:
 Lidia - córka Symeona i Aureli Tsitoglou - zamieszkała Katowice
Przez Chrzest Święty w 2022 roku zostali włączeni do naszej wspólnoty parafialnej:
Klaudia - córka Łukasza i Agnieszki Zachura - zamieszkała Lachowice Górne
Nela - córka Przemysława i Anity Oleksa zamieszkała Lachowice Dolne
Kamil - syn Marcina i Anny Karcz - zamieszkały Lachowice Dolne
Filip - syn Pawła i Pauliny Chrząszcz - zamieszkały Lachowice Górne
Laura - córka Tomasza i Urszuli Paleczny - zamieszkała Lachowice Gorne
Pola - córka Wojciecha i Kamili Pająk - zamieszkała Lachowice Dolne
Liona - córka Beaty - Pirnium FroHlicher - zamieszkała Szwajcaria
Anastazja - córka Grzegorza i Katarzyny Kapała - zamieszkała Lachowice Górne
Daria - córka Szczepana i Barbary Kostyra - zamieszkała Lachowice Dolne
Michał - syn Dominika i Justyny Kulka - zamieszkały Lachowicve Górne
Eliza - córka Tomasza i Dagmary Goryl - zamieszkała Lachowice Górne
Zofia - córka Józefa i Anny Miklusiak - zamieszkała Lachowice Dolne
Szymon - syn Kamila i Patrycji Derbisz - zamieszkały Lachowice Dolne
Oskar - syn Piotra i Anny Kapusta - zamieszkały Lachowice Górne
Nikodem - syn Stanisława i Krystyny Koźlak - zamieszkały Osiedle Kaówka
Zofia - córka Mariusza i Doroty Żabiński - zamieszkała Osiedle Kapałowy Potok
Adam - syn Marcina i Edyty Miśkowiec - zamieszkały Osiedle Lasiki
Oliwia - córka Łukasza i Bogusławy Nowak - zamieszkała Lachowice Dolne
Grzegorz - syn Łukasza i Moniki Kubieniec - zamieszkały Lachowice Górne
Milena - córka Łukasza i Sabiny Micor - zamieszkała Lachowice Górne
Antonina - córka Sławomira i Agnieszki Talaga - zamieszkała Osiedle Chrząszcze
Mikołaj - syn Mirosława i Bogumiły Barzycki - zamieszkały Osiedle Mącznianka
 
Przez Chrzest Święty w 2021 roku zostali włączeni do naszej wspólnoty parafialnej:
Szymon - syn Kamila i Anny syeczek - zamieszkały Lachowice Górne
Klara - córka Łukasza i Justyny Witczak - zamieszkała Lachowice Dolne
Antoni - syn Marcina i Ksymeny Stuglik - zamieszkały Lachowice Górne
Jan - syn Macieja i Edyty Baca - zamieszkały Lachowice Górne
Maria - córka Mariusza i Doroty Żabiński - zamieszkała Lachowice Górne
Maria - córka Łukasza i Agaty Krzemiński - zamieszkała Lachowice Górne
Maja - córka Łukasza i Anny Sumera - zamieszkała Osiedle Mączne
Robert - syn Andrzeja i Katarzyny Pietraszko - zamieszkały Osiedle Banasie
Julia - córka Mariusza i Kingi Chrząszcz - zamieszkała Lachowice Górne
Dawid - syn Łukasza i Dominiki Krawczyk - zamieszkały Lachowice Górne
Szymon - syn Mateusza i Bożeny Gwiżdż - zamieszkały Lachowice Dolne
Aniela - córka Zbigniewa i Aleksandry Sobański - zamieszkała Lachowice Górne
 
Przez Chrzest Święty w 2020 roku zostali włączeni do naszej wspólnoty parafialnej:
 1. Nadia - córka Andrzeja i Malwiny Zachura - zamieszkała Lachowice Dolne
 2. Martyna - córka Tomasza i Klaudii Goliński - zamieszkała Lachowice Górne
 3. Angelika - córka Andrzeja i Beaty Kremski - zamieszkała Lachowice Górne
 4. Karol - syn Piotra i Renaty Lizak - zamieszkały Osiedle Wojtaszki
 5. Jan - syn Łukasz i Moniki Kubieniec - zamieszkały Osiedle Zagrody
 6. Antonina - córka Krzysztofa i Justyny Bałos - zamieszkała Lachowice Dolne
 7. Kinga - córka Łukasza i Agnieszki Zachura - zamieszkała Lachowice Górne
 8. Tymon - syn Grzegorza i Anny Ćwiertnia - zamieszkały Lachowice Górne
 9. Kornelia - córka Tomasza i Eweliny Świętek - zamiszkała Lachowice Górne
 10. Jan - syn Sebastiana i Katarzyny Słupski - zamieszkały Lachowice Górne
 11. Łucja - córka Krystiana i Marty Ślusareczyk - zamieszkała Lachowice Górne
 12. Wiktoria - córka Marcina i Ewy Gach - zamieszkała Lachowice Górne
 13. Miłosz - syn Karola i Kamili Adamek - zamieszkały Lachowice Górne.
Przez Chrzest Święty w 2019 roku zostali włączeni do naszej wspólnoty parafialnej:
 1. Antonina - córka Krystiana i Marty slusarczyk - zamieszkała Lachowice Górne
 2. Aleksander - syn Ireneusza i Katarzyny Kozik - zamieszkały Lachowice Dolne
 3. Paweł - syn Mariusza i Doroty Żabiński - zamieszkały Osiedle Kapałowy Potok
 4. Weronika - córka Jarosława i Doroty Kapała - zamieszkała Osiedle Sobańskie
 5. Marcel - syn Grzegorza i Zofii Świerkosz - zamieszkały Lachowice Dolne
 6. Nela - córka Daniela i Pauliny Dyduch - zamieszkała Osiedle Kapąłowy Potok
 7. Amelia - córka Jakuba i Angeliki Jachniak - zamieszkała Osiedle Sobańskie
 8. Nikodem - syn Aleksandra i Anny Wicherek - zamieszkały Osiedle Zagrody
 9. Emilia - córka Pawła i Pauliny Chrząszcz - zamieszkała Osiedle Pierchałówka
 10. Miłosz - syn Jakuba i Anny Kubieniec - zamieszkały Lachowice Dolne
 11. Tomasz - syn Mariusza i Haliny Pyka - zamieszkały Osiedle Karówka
 12. Rozalia - córka Michała i Anety Bachleda - Żarski - zamieszkała Lachowice Dolne
 13. Laura - córka Piotra i Patrycji Juraszek - zamieszkała Lachowice Dolne
 14. Miłosz - syn Jacka i Eweliny Krzemiński - zamieszkały Osiedle Krale
 15. Tymon - syn Andrzeja i Sabiny Wójcik - zamieszkały Osiedle Mączne
 16. Oliwier - syn Dariusza i Kariny Barzycki - zamieszkały Osiedle Mącznianka
 17. Mateusz - syn Grzegorza i Weroniki Chrząszcz - zamieszkały Osiedle Pierchałówka
 18. Maria - córka Jakuba i Doroty Elsner - zamieszkała Osiedle Kubieńce
 19. Maya - córka Łukasza i Iwony Sikora - zamieszkała Osiedle Zagrody
 20. Adam - syn Marcina i Aleksandry Gaura - zamieszkały Osiedle Grzesice
 21. Oliwia - córka Łukasza i Dominiki Krawczyk - zamieszkała Osiedle Krale
 22. Szymon - syn Damiana i Iwony Feluś - zamieszkały Lachowice Dolne
 23. Artur - syn Damiana i Sylwii Szewczyk - zamieszkały Osiedle Zagrody
 24. Zofia - córka Tomasza i Anny Wajdzik - zamieszkała Lachowice Górne
Przez Chrzest Święty w 2018 roku zostali włączeni do naszej wspólnoty parafialnej:
 1. Aleksander - syn Marcina i Barbary Kania - zamieszkały Lachowice Górne
 2. Jan - syn Michała i Magdaleny Chorąży - zamieszkały Osiedle Rynek
 3. Aleksander - syna Janusza i Barbary Paják - zamieszkały Osiedle Zawodzie
 4. Błażej - syn Łukasza i Agnieszki Zachura - zamieszkały Lachowice Górne
 5. Oliwier - syn Grzegorza i Weroniki Chrząszcz - zamieszkały Lachowice Górne
 6. Lilianna - córka Bartłomieja i Bożeny Sałapatek - zamieszkała Lachowice Dolone
 7. Kamil - syn Wojciecha i Kaliny Pajak - zamieszkały Lachowice Dolne
 8. Bruno - syn Macieja i Katarzyny Pająk - zamieszkały Liverpool
 9. Oliwia - córka Sławomira i Anity Chrząszcz - zamieszkała Lachowice Górne
 10. Karolina - córka Michała i Beaty Porębska - zamieszkała Lachowice Dolne
 11. Emilia - córka Dawida i Elżbiety Kachel - zamieszkała Lachowice Dolne
 12. Antonina - córka Damiana i Agnieszki Basiaga - zamieszkała Lachowice Górne
 13. Antonina - córka Krzysztofa i Anny Trzop - zamieszkała Osiedle Kubieńce
 14. Wiktor - syn Mirosława i Anny Kachel - zamieszkały Lachowice Górne
 15. Hanna - córka Jakuba i Jadwigi Cukrowski - zamieszkała Lachowice Górne
 16. Filip - syn Bartłomieja i Anny Rusin - zamieszkały Osiedle Mączne
 17. Emilia - córka Macieja i Edyty Baca - zamieszkła Lachowice Górne
 18. Franciszek - syn Grzegorza i Moniki Pasierbek - zamieszkały Osiedle Kubieńce
 19. Mateusz - syn Jerzego i Anny Targosz - zamieszkały Osiedle Zagródki
 20. Artur - syn Damiana i Sylwii Szewczyk - zamieszkały Osiedle Zagrody
Przez Chrzest Święty w 2017 roku zostali włączeni do naszej wspólnoty parafialnej:
 1. Zofia - córka Marcina i Katarzyny Lejbik - zamieszkała Osiedle Krale
 2. Mateusz - syn Mariusza i Edyty Pustelnik - zamieszkały Bieruń Nowy
 3. Alex - syn Sławomira i Agnieszki Jamka - zamieszkały Osiedle Sobańskie
 4. Julian - syn Mariusza i Agnieszki Hutniczak - zamieszkały Osiedle Kapałowy Potok
 5. Antoni - syn Mateusza i Bożeny Gwiżdż - zamieszkały Lachowice Dolne
 6. Dominik - syn Dariusza i Zofii Dyduch - zamieszkały Osiedle Wojtaszki
 7. Zuzanna - córka Tomasza i i Urszuli Paleczny - zamieszkała Osiedle Wojtaszki
 8. Liliana - córka Wojciecha i Kaliny Pająk - zamieszkała Lachowice Dolne
 9. Wiktoria - córka Mariusza i Kingi Chrząszcz - zamieszkała Osiedle Pierchałówka
 10. Zofia - córka Ireneusza i Katarzyny Kozik - zamieszkała Lachowice Dolne
 11. Kajetan - syn Leszka i Magdaleny Kapała - zamieszkały Osiedle Krale
 12. Lilianna - córka Damiana i Sylwii Szewczyk - zamieszkała Lachowice Górne
 13. Kamil - syn Andrzeja i Beaty Kremski - zamieszkały Lachowice Górne
 14. Marcel - syn Janusza i Katarzyny Szwed - zamieszkały Lachowice Górne
 15. Krzysztof - syn Piotra i Renaty Lizak - zamieszkały Osiedle Wojtaszki
 16. Emilia - córka Marcina i Anny Czedar - zamieszkała Lachowice Górne
 17. Patrycja - córka Szczepana i Barbary Kostyra - zamieszkała Lachowice Dolne
 18. Michał - syn Marcina i Anny Karcz - zamieszkały Lachowice Dolne
 19. Maximilian - syn Zdzisława i Darii Wdowiak - zamieszkały Lachowice Górne
 20. Zuzanna - córka Kamila i Weroniki Bara - zamieszkała Lachowice Dolne
Przez Chrzest Święty w 2016 roku zostali włączeni do naszej wspólnoty parafialnej:
 1. Adrianna - córka Rafała i Karoliny Wdowiak - zamieszkała Osiedle Kapałowy Potok
 2. Miłosz - syn Grzegorza i Zofii Świerkosz - zamieszkały Lachowice Dolne
 3. Paweł - syn Kamila i Anny Steczek - zamieszkały Osiedle Sobańskie
 4. Alicja - córka Michała i Pauliny Kubieniec - zamieszkała Osiedle Zagrody
 5. Anna - córka Damiana i  Iwony Feluś - zamieszkała Lachowice Dolne
 6. Igor - syn Sławomira i Anity Chrząszcz - zamieszkały Osiedle Pierchałówka
 7. Wiktor - syn Jakuba i Anny Kubieniec - zamieszkały Lachowice Dolne
 8. Jakub - syn Bogumiła i Mai Bargiel - zamieszkały Osiedle Zawodzie
 9. Kacper - syn Mateusza i Kingi Kapała - zamieszkały Osiedle Karówka
 10. Antoni - syn Bartłomieja i Bożeny Sałapatek - zamieszkały Lachowice Dolne
 11. Amelia - córka Grzegorza i Weroniki Chrząszcz - zamieszkała Osiedle Pierchałówka
 12. Cavan - syn Damiana i Agnieszki Basiaga - zamieszkały Osiedle Zagrody
 13. Milena - córka Mirosława i Katarzyny Jaroszek - zamiekała Lachowice Górne
 14. Maria - córka Tomasza i Joanny Goczał - zamieszkała Lachowice Dolne
 15. Jakub - syn Karola i Anny Łapiński - zamieszkały Lachowice Górne
 16. Julia - córka Petra i Magdaleny Steiner - zamieszkała Czechy
 17. Julia - córka Mateusza i Joanny Majerska - zamieszkała Baczyn
 18. Klaudiusz - syn Tomasza i Iwony Kłapyta - zamieszkały Lachowice Górne
 19. Emma - córkaTomasza i Dagmary Goryl - zamieszkała Lachowice Górne
 
Przez Chrzest Święty w 2015 roku zostali włączeni do naszej wspólnoty parafialnej:
 1. Emilia - córka Adriana i Patrycji Matuszek - zamieszkała Osiedle Sobańsklie
 2. Angelika - córka Grzegorza i Magdaleny Motyka - zamieszkała Lachowice Dolne
 3. Dawid - syn Petra i Magdaleny Steiner - zamieszkały Czechy
 4. Bartosz - syn Tomasza i Katarzyny Sanietrzyk - zamieszkały Osiedle Mącznianka
 5. Franciszek - syn Aleksandra i Beaty Kwak - zamieszkały Osiedle Mączne
 6. Oliwia - córka Sylwestra i Aliny Kościelniak - zamieszkała Lachowice Dolne
 7. Eliza - córka Zbigniewa i Pauliny Kulka - zamieszkała Lachowice Górne
 8. Julia - córka Krzysztofa i Moniki Pietraszko - zamieszkała Osiedle Podgronie
 9. Zuzanna - córka Dariusza i Zofii Dyduch - zamieszkała Osiedle Zagródki
 10. Jan - syn Stanisława i Teresy Makoś - zamieszkały Osiedle Kapałowy Potok
 11. Nikolas - syn Roberta i Anny Sala - zamieszkały Lachowice Górne
 12. Laura - córka Tomasza i Elżbiety Rusin - zamieszkała Lachowice Dolne
 13. Acorn - syn Macieja i Katarzyny Contr - zamieszkały Anglia
 14. Marta - córka Piotra i Anety Tomaszak - zamieszkała Osiedle Kubieńce
 15. Wiktoria - córka Piotra i Anety Kwaśny - zamieszkała Lachowice Górne
 16. Wiktoria - córka Bartłomieja i Marceliny Zawora - zamieszkała Osiedle Podgronie
 17. Wanessa - córka Piotra i Moniki Buba - zamieszkała Lachowice Dolne
 18. Nikodem - syn Tomasza i Eweliny Świętek - zamieszkały Lachowice Górne
 19. Natalia - córka Marka i Ewy Adamczowski - zamiieszkała Osiedle Podgronie
 20. Marcel - syn Bogusława i Anety Gwiżdż - zamieszkały Osiedle Karówka
 21. Wiktoria - córka Marcina i Anny Karcz - zamieszkała Lachowice Dolne
 22. Igor - syn Daniela i Elżbiety Bogacki - zamieszkały Osiedle Sobańskie
 23. Nikolaos - syn symeona i Aureli Tsitoglou - zamieszkały Lachowice Dolne
 24. Karol - syn Ryszarda i Beaty Sanietrzyk - zamieszkały Osiedle Pierchałówka
 25. Maja - córka Jerzego i Anny Targosz - zamieszkała Osiedle Zagródki
 26. Konstanty - syn Łukasza i anny Kulka - zamieszkały Zawoja
 27. Tymoteusz - syn Mariusza i Katarzyny Gaura - zamieszkały Lachowice Dolone
 28. Jakub - syn Łukasza i Iwony Sikora - zamieszkały Wielka Brytania
Przez Chrzest Święty w 2014 roku zostali włączeni do naszej wspólnoty parafialnej:
 1. Mikołaj - syn Janusza i Justyny Biedrawa - zamieszkały Osiedle Pierchałówka
 2. Katarzyna - córka Sławomira i Beaty Hernas - zamieszkała Lachowice Górne
 3. Kacper - syn Mariusza i Haliny Pyka - zamieszkały Osiedle Karówka
 4. Marcel - syn Piotra i Gabrieli Kaczmarczyk - zamiesdzkały Osiedle Rynek
 5. Liliana - córka Rafała i Karoliny Wdowiak - zamieszkała Osiedle Kubieńce
 6. Sebastian - syn Sebastiana i Magdaleny Juszkiewicz - zamieszkały Sucha Beskidzka
 7. Aleksander - syn Tomasza i Anety Korczak - zamieszkały Osiedle Wojtaszki
 8. Maya - córka Piotra i Anny Stańczyk - zamieszkała  Ameryka
 9. Maja - córka Arkadiusza i Pauliny Gołuszka - zamieszkała Osiedle Karówka
 10. Natalia - córka Grzegorza i Anny Ćwiertnia - zamieszkała Lachowice Górne
 11. Jakub - syn Kamila i Weroniki Bara - zamieszkały Lachowice Dolne
 12. Karolina - córka Pawła i Renaty Szewczyk - zamieszkała Osiedle Zagrody
 13. Judyta - córka Tomasza i Urszuli Paleczny - zamieszkała Osiedle Wojtaszki
 14. Nikodem - syn Mariusza i Anety Trzop - zamieszkały Osiedle Banasie
 15. Maja - córka Mateusza i Joanny Majerska - zamieszkała Baczyn
 16. Mateusz - syn Wojciecha i Agnieszki Kołodziej - zamieszkały Osiedle Pierchałówka
Przez Chrzest Święty w 2013 roku zostali włączeni do naszej wspólnoty parafialnej:
 1. Tomasz - syn Piotra i Marzeny Łącki - zamieszkały Osiedle Sobańskie
 2. Paweł - syn Mariusza i Danuty Targosz - zamieszkały Osiedle Zwodzie Dolne
 3. Natalia - córka Pawła i Małgorzaty Gracjasz - zamieszkała Osiedle Banasie
 4. Zuzanna - córka Tomasza i Anity Kwaśny - zamieszkała Lachowie Górne
 5. Gabriela - córka Stanisława i Krystyny Koźlak - zamieszkała Osiedle Karówka
 6. Nikola - córka Piotra i Marzeny Pochopień - zamieszkała Osiedle Kapałowy Potok
 7. Krzysztof - syn Sebastiana i Katarzyny Wątroba - zamieszkały Lachowice Dolne
 8. Lena - córka Mateusza i Beaty Kubielas - zamieszkała Lachowice Górne
 9. Ewelina - córka Pała i Małgorzaty Fijak - zamieszkała Lachowice Dolne
 10. Wiktoria - córka Zdzisława i Doni Wdowiak - zamieszkała Kapałowy Potok
 11. Julia - córka Mateusza i Agnieszki Pająk - zamieszkała Osiedle Wojtaszki
 12. Bartłomiej - syn Sylwestra i Aliny Kościelniak - zamieszkały Lachowice Bolne
 13. Ewelina - córka Marcina i Ksymeny Stuglik - zamieszkała Lachowice Górne
Przez Chrzest Święty w 2012 roku zostali włączeni do naszej wspólnoty parafialnej:
 1. Zofia - córka Jana i Małgorzaty Zyzański - zamieszkała Osiedle Rynek
 2. Patrycja - córka Ryszarda i Beaty Sanietrzyk - zamieszkała Osiedle Pierchałówka
 3. Bartłomiej - syn Daniela i Elżbiety Bogacki - zamieszkały Osiedle Sobańskie
 4. Szymon - syn Tomasza i Anny Korczak - zamieszkały Osiedle Wojtaszki
 5. Florian - syn Krzysztofa i Małgorzaty Żydek - zamieszkały Osiedle Grzesice
 6. Jakub - syn Piotra i Małgorzaty Gibas - zamieszkały Lachowice Dolne
 7. Adela - córka Piotra i Gabrieli Kaczmarczyk - zamieszkała Osiedle Rynek
 8. Patrycja - córka Wiesława i Krystyny Wierzbicki - zamieszkała Osiedle Zawodzie Górne
 9. Paulina - córka Pawła i Elżbiety Czarny - zamieszkała Osiedle Kapałowy Potok
 10. Nikola - córka Andrzeja i Beaty Kremski - zamieszkała Lachowice Górne
 11. Maria - córka Tomasza i Joanny Jaszek - zamieszkała Lachowice Górne
 12. Karol - syn Mariusza i Haliny Pyka - zamieszkały Osiedle Karówka
 13. Wiktor - syn Tomasza i Mileny Chrząszcz - zamieszkały Lachowice Dolne
 14. Emilia - córka Karola i Kamili Adamek - zamieszkała Osiedle Podgronie
 15. Nikodem - syn Jacka i Eweliny Krzemiński - zamieszkały Osiedle Krale
 16. Nadia - córka Mateusza i Eweliny Tomaszek - zamieszkała Osiedle Kubieńce
 17. Bartłomiej - syn Macieja i Elżbiety Pytkowski - zamieszkały Lachowice Górne
Przez Chrzest Święty w 2011 roku zostali włączeni do naszej wspólnoty parafialnej:
 1. Wojciech - syn Stanisława i Katarzyny Leszczyński, zamieszkały Osiedle Buczonka
 2. Filip - syn Wojciecha i Moniki Świątkowski, zamieszkały Osiedle Kachlówka
 3. Mikołaj - syn Wojciecha i Agnieszki Kołodziej, zamieszkały Osiedle Pierchałówka
 4. Damian - syn Zbigniewa i Pauliny Kulka, zamieszkały Lachowice Górne
 5. Maciej - syn Bogdana i Stanisławy Sobański, zamieszkały Osiedle Krale
 6. Milena - córka Pawła i Beaty Pępek, zamieszkała Osiedle Kapałowy Potok
 7. Nicolas - syn Bożeny i Alain Cellir, zamieszkały Francja
 8. Aleksandra - córka Adama i Marii Łaciak, zamieszkała Osiedle Kachlówka
 9. Dominik - syn Katarzyny i Daniela Chrząszcz, zamieszkały Osiedle Wojtaszki
 10. Wojciech - syn Damiana i Anny Tyrpa, zamieszkały Zawoja
 11. Anna - córka Bogumiła i Maji Bargiel, zamieszkała Lachowice
 12. Dominik - syn Tomasza i Anity Kwaśny, zamieszkały Lachowice Górne
 13. Dawid - syn Pawła i Małgorzaty Fijak, zamieszkały Lachowice Dolne
 14. Aleksandra - córka Łukasza i Edyty Elżbieciak, zamieszkała Osiedle Podgronie
Przez Chrzest Święty w 2010 roku zostali włączeni do naszej wspólnoty parafialnej:
 1. Wojciech - syn Mateusza i Magdaleny Sikora, zamieszkały Lachowice Górne
 2. Julia - córka Arkadiusza i Pauliny Gołuszka, zamieszkała Osiedle Rynek
 3. Milena - córka Pawła i Renaty Bogdanik, zamieszkała Lachowice Dolne
 4. Sabina - córka Seweryna i Angeliki Cyper, zamieszkała Lachowice Dolne
 5. Natalia - córka Petra Elżbiety Havelka, zamieszkała Osiedle Bogaczówka
 6. Aleksandra - córka Krzysztofa i Anny Trzop, zamieszkała Osiedle Kubieńce
 7. Karol - syn Dariusza i Katarzyny Dudziak, zamieszkały Lachowice Górne
 8. Szymon - syn Marka i Marii Chrząszcz, zamieszkały Lachowice Górne
 9. Jakub - syn Mateusza i Eweliny Wiewióra, zamieszkały Lachowice Górne
 10. Martyna - córka Sławomira i Bernadety Skubel, zamieszkała Lachowice, Osiedle Bogacze
 11. Jagna - córka Krystiana i Magdaleny Baca, zamieszkała Ruda Śląska
 12. Patrycja - córka Piotra i Izabelli Kapłon, zamieszkała Lachowice Osiedle Mączne
 13. Natalia - córka Petra i Magdaleny Steiner, zamieszkała Lachowice Osiedle Krzystki
 14. Iga - córka Lesława i Dagmary Prusak, zamieszkała Lachowice Osiedle Lasiki
 15. Julia -córka Mirosława i Bogumiły Barzycki, zamieszkała Lachowice Osiedle Mącznianka
 16. Oliwier - syn Damiana i Barbary Krupka, zamieszkały Lachowice Dolne
 17. Antoni - syn Piotra i Agnieszki Pochopień, zamieszkały Bielsko Biała
 18. Lena - córka Tomasza i Katarzyny Sanietrzyk - zamieszkała Lachowice Osiedle Mącznianka
 19. Jakub - syn Adriana i Katarzyny Gromadzinski - zamieszkały Lachowice Dolne
 20. Remigiusz - syn Roberta i Doroty Kliś - zamieszkały Lachowice Osiedle Dudziakówka
 21. Miłosz -syn Rafała i Iwony Kapała - zamieszkały Lachowice Centrum
 22. Emilia - córka Marcina i Barbary Kania - zamieszkała Lachowice Osiedle Bogacze
 23. Nadia - córka Krzysztofa i Małgorzaty Żydek - zamieszkała Osiedle Grzesice
 24. Szymon - syn Kamila i Beaty Ryżka - zamieszkały Osiedle Zagrody
 25. Radosław - syn Piotra i Gabrieli Kaczmarczyk - zamieszkały Osiedle Rynek

Przez Chrzest Święty w 2009 roku zostali włączeni do naszej wspólnoty parafialnej:

 1. Szymon - syn Pawła i Gabrieli Wątroba, zamieszkały Osiedle Mączne
 2. Patryk - syn Piotra i Moniki Buba, zamieszkały Osiedle Bogaczówka
 3. Radosław - syn Mariusza i Jolanty Maciejny, zamieszkały Osiedle Karówka
 4. Angelika - córka Cezarego i Beaty Kubasiak, zamieszkała Osiedle Zagródki
 5. Łukasz - syn Piotra i Teresy Małysiak, zamieszkały Osiedle Krale
 6. Gabriel - syn Tomasza i Agnieszki Dzidek, zamieszkały Lachowice Dolne
 7. Julita - córka Piotra i Renaty Kubieniec, zamieszkała Osiedle Dudziakówka
 8. Natalia - córka Krzysztofa i Marii Wacławik, zamieszkała Osiedle Dudziakówka
 9. Zofia - córka Tomasza i Marty Suwaj, zamieszkała Osiedle Mącznianka
 10. Wiktoria - córka Michała i Bernadetty Makówka, zamieszkała Anglia
 11. Sandra - córka Wiesława i Krystyny Wierzbicki, zamieszkała Osiedle Zawodzie Górne
 12. Kamil - syn Zbigniewa i Pauliny Kulka, zamieszkały Lachowice Górne
 13. Justyna - córka Adama i Marii Łaciak, zamieszkała Lachowice Osiedla Kachlówka
 14. Szymon - syn Adama i Moniki Baca, zamieszkały Lachowice Osiedle Mączne
 15. Sofia - córka Kamel i Agaty Gadoum, zamieszkała Paris
 16. Bartosz - syn Tomasza i Jolanty Bodzek, zamieszkały Lachowice Osiedle Marconie
 17. Aleksandra - córka Daniela i Elżbiety Bagacka, zamieszkała Lachowice Osiedle Sobańskie
 18. Agnieszka - córka Tomasza i Agaty Chrząszcz, zamieszkała Lachowice Osiedle Lasiki
 19. Karol - syn Dawida i Małgorzaty Krupa, zamieszkały Lachowice Osiedle Banasie
 20. Aleksandra - córka Michała i Marioli Baca, zamieszkała Lachowice Osiedle Karczówka

Zawierzenie dziecka Bogu: „Chcę dla mego dziecka tego, czego Ty, Panie, chcesz. Chcę być narzędziem w Twoich rękach”. „Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością. Ty je kochasz bardziej niż ja. Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja i Ty, Boże, troszczysz się o nie bardziej nią ja. Prowadź je Twoją drogą i spraw, abym moimi decyzjami nie krzyżował Twoich mądrych planów”.