0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Poniedziałek Godzina 7:00
1 - Za † Jacka Traciewicza w 20 r. śm.
2 - Za † Henryka Stachowskiego / od syna Grzegorza /.

Wtorek Godzina 18:00
1 - Za † Annę Stanik.
2 - Za † Henryka Stachowskiego / od syna Adama z Anną /.

Środa Godzina 18:00
1 - Za †† Barbarę Kubieniec, Bronisława męża.
2 -  Za † Henryka Stachowskiego / od wnuków Michała i Moniki /.

Czwartek Godzina 7:00
- Za †† Kazimierza Sobańskiego, Irenę żonę.
- Za † Za † Henryka Stachowskiego  / od sąsiadów /.

Piątek Godzina 18:00
1 - Za †† Irenę i Jerzego Wątroba.
2 - Za † Henryka Stachowskiego / od z Róży Pana Jana Leśniaka /.

Sobota Godzina 7:00
- Za † Michalinę Dyduch.

Sobota Godzina 18:00
- Za † Bolesława Hutniczaka w r. śm.

Niedziela Godzina 7:00
- O zdrowie i błog. Boże dla Członków i ich rodzin z Róży Pana Zbigniewa Kulki.

Niedziela Godzina 9:00 / w kaplicy /
- Za † Antoninę Kwaśną.

Niedziela Godzina 10:15    
- Za †† Franciszka Polańskiego, Genowefę żónę.

Niedziela Godzina 18:00    
- Za †† Mariana Sobańskiego, Krzysztofa syna.

Początek strony