0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
CARITASL"Bardzo łatwo jest kochać ludzi,
którzy są daleko,
ale nie zawsze łatwo jest kochać tych,
którzy mieszkają tuż obok nas."
Matka Teresa z Kalkuty

Trudno w dzisiejszym zabieganym świecie dostrzec potrzeby drugiego człowieka. Zaabsorbowani swoimi problemami nie rozumiemy, że żyjemy dla bliźnich, że nasze życie nabiera sensu, gdy jest wyznaczone przez miłość, która służy. Że najważniejsze w życiu jest to, co możemy ofiarować człowiekowi stojącemu obok - doświadczonemu przez chorobę, starość, cierpienie, brak pracy, niezaradność życiową, samotność. Misję służenia potrzebującym podejmują na co dzień członkowie Caritasu. Działalność charytatywna osób skupionych w szeregach tej organizacji obejmuje zarówno bezpośrednią pomoc skierowaną do konkretnych osób, działania służące pozyskaniu środków finansowych i rzeczowych, jak również aktywność formacyjną i modlitewną.

Parafialny  Zespół Caritas w Lachowicach został założony w lutym 2013 roku z inicjatywy ks. Proboszcza Wiesława Ryżki. Od tej pory jego członkowie rozpoczęli aktywną działalność. W czerwcu 2013 r. Lachowicki Zespół Caritas otrzymał z rąk ks. kard. Stanisława Dziwisza, akt powołania. Caritas naszej parafii współpracuje z Diecezjalnym Oddziałem Caritas, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Zdrowia.

Caritas parafialna pełni dyżury w pierwsze piątki miesiąca w godz.: 17:30 - 18.30 w Domu Katolickim.

W naszych działaniach kierujemy się zasadą dyskrecji, poszanowania uczuć i prywatności osób do których kierowana jest nasza pomoc. Dołożymy wszelkich starań, aby nikt, nie radzący sobie w życiu, opuszczony w chorobie, samotny w starości, nie został sam. Chcemy GO dostrzec, wspierać i udzielić pomocy.

Skład parafialnego oddziału Caritas

Prezydium:
Członkowie:
Osoby wspierające:

Cele i zadania parafialnego oddziału Caritas:
Głównym celem Caritasu jest pomoc osobom chorym, ubogim, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i losowej. Ważnym zadaniem oddziału jest mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do codziennego podejmowania czynów miłosierdzia wobec bliźnich poprzez:

Praca charytatywna Oddziału połączona jest z modlitwą, która daje okazję do głębokich rozważań duchowych. Modlitwa daje wsparcie, siłę do pracy na rzecz drugiego człowieka, a także pomaga lepiej zrozumieć bliźniego i otworzyć się na jego potrzeby. Dlatego też członkowie Parafialnego Oddziału Caritas czynnie włączają się w życie duchowe parafii poprzez:

Członkowie Parafialnego Oddziału Caritas uczestniczą w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez ks. Proboszcza. Oprócz tego przedstawiciele biorą udział w diecezjalnych rekolekcjach dla członków Caritasu oraz Dekanalnych Dniach Skupienia.

Zadania podejmowane przez Parafialny Oddział Caritas:

Ponadto Parafialny Oddział Caritas włącza się czynnie w akcje organizowane na terenie diecezji, np. poprzez rozprowadzanie wielkanocnych paschalików, baranków, świec bożonarodzeniowych, organizowanie zbiórek pieniężnych dla ludzi żyjących na obszarach dotkniętych przez klęski żywiołowe (np. zbiórka dla Syrii).

 

Żywność unijna w naszej Parafii

caritasParafialny Zespół Caritas w Lachowicach, informuje że organizuje pomoc żywnościowądla osób będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Pomoc taką mogą uzyskać osoby, których dochód miesięczny na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 684 zł. a w przypadku osoby samotnej 813 zł. Wszystkie osoby pragnące uzyskać taką pomoc, proszone są o zgłoszenie się do Domu Katolickiego w celu wypełnienia odpowiedniej deklaracji i odbiór produktów.

Wymagany jest dowód osobisty oraz zaświadczenie o dochodach (np. odcinek z renty lub inny dokument potwierdzający dochody  wszystkich członków rodziny).

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się w dniach:

Prosimy o zabranie toreb lub innych opakowań na otrzymane produkty.