0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

08Z038

Niech każdy z was wspomni tych,
co odeszli już tam,
nigdy więcej nie spotkamy się,
świecy płomień już zgasł.

Czyjaś droga kończy się,
odtąd jedno dobrze już wiem,
kochać trzeba od dziś,
jutro późno może być, bo życie to krótki film.

Wciąż po twarzy spływa czas,
krok po kroku zmienia nas,
dusza jednak wieczną jest,
jej nie zniszczy nawet śmierć.

 

Cmentarz jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy i modlitwy. Ważnym miejscem dla każdej Parafii jest cmentarz grzebalny - miejsce wiecznego spoczynku naszych bliskich zmarłych. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie. Dla zachowania należnej czci zmarłych pochowanych na tym cmentarzu i utrzymania go w należytym stanie prosimy o przestrzeganie niżej podanych zaleceń:

 
Cmentarz służy wszystkim mieszkańcom Lachowic. Cmentarzem zarządza w imieniu parafii Ksiądz Proboszcz. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zapadnięcia zmroku. Czas i rodzaj pogrzebu uzgadnia się z Księdzem Proboszczem, któremu należy przedłożyć akt zgonu zmarłego, i poświadczenie o jego pojednaniu się z Bogiem. Miejsce pochówku, rodzaj grobu, jego wykopanie uzgadnia się z wyznaczonym przez Księdza Proboszcza grabarzem. Gdy to możliwe wykonujemy groby głębinowe, by oszczędzać miejsce na cmentarzu. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne 20 lat od daty poprzedniego pogrzebu / jeśli to był grób nie głębinowy /. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to urząd parafialny traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Zabrania się wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym, zabrania się palenia papierosów. Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt i jazdy wszelkimi pojazdami (z wyjątkiem wózków inwalidzkich). Na terenie cmentarza zabroniony jest handel i wszelkie czynności naruszające powagę tego miejsca. Obowiązuje zakaz samowolnego sadzenia drzew i krzewów oraz ich niszczenia. Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się grobami. Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy do pojemników do tego przeznaczonych. Wszelkie prace remontowo-budowlane np: wymiana pomników, remont już istniejących, wylewanie lub układanie chodniczków na tutejszym cmentarzu mogą być prowadzone w dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00. Na wszystkie w/w prace wykonawcy powinni mieć pozwolenie wydane przez Kancelarie Parafialną. Prace prowadzone poza w/w godzinami lub bez zezwolenia Kancelarii Parafialnej uważane są jako nielegalne. W/w prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne oraz od 29 października do 4 listopada.
 
Prace przy nagrobku obramowaniu itp. należy tak wykonywać by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach. Zwracamy się z apelem do wszystkich parafian i innych osób odwiedzających nasz cmentarz o wspólną troskę i zachowanie porządku na cmentarzu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z cmentarzem prosimy o osobisty kontakt z księdzem proboszczem w kancelarii parafialnej.

Dla niewidomych