Właściciele

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Obszar ziemi położony między dolinami rzek: Soły, Wisły, Skawy oraz linią Babiej Góry i Pilska nazywano pierwotnie Białochrobacją Północną. Tereny te należały do księstwa oświęcimskiego, zaś ona od samego początku należała do Ziemi Krakowskiej i wchodziła w skład państwa polskiego. Wśród najstarszych właścicieli księstwa oświęcimskiego należy wymienić: Mieszko Plątonogi (do 1211), Kazimierz I (1211-1229/1230), Mieszko II (1229-1246). W XVII wieku władzę na zamku w Suchej objęła Anna z Lubomierza, zarządzając całym majątkiem dworskim, do którego należała wieś Lachowice. Jej twarde rządy dały się mocno we znaki zamieszkującej na tych terenach Ona to utworzyła w Lachowicach folwark. Kierowała majątkiem aż do roku 1726. W maju 1846 r. doszło do buntu chłopów na podkarpaciu, którzy przestali płacić pańszczyznę. Odpowiedź władz była w formie pacyfikacji zbuntowanych terenów przez oddziały wojskowe. W państwie suskim głównymi miejscami oporu była Tarnawa i Lachowice.


Pierwsze lata panowania w Suchej Branickich to także okres tragedii ludności Lachowic. Na skutek chorób, głodu i epidemii wzrosła zastraszająco śmiertelność. W tym też okresie odpowiednie władze podjęły decyzję o zniesieniu pańszczyzny. Tak oto wówczas przedstawiała się przysięga dla burmistrza Lachowic: " Wykonasz Wasz Mość Pan przed Bogiem Wszechmogącym przysięgę, oraz pod honorem i wiarę ślubować masz jako Najjaśniejszemu, Najłaskawszemu Monarsze i Panu naszemu Franciszkowi Józefowi I z Bożej Łaski Cesarzowi Austryjackiemu, Królowi Węgierskiemu i Czeskiemu, Królowi Lombargi i Wenecji, Dalmacyi, Kroacyi i Sławoni, Galicyi, Lodomergi i Jhryi, Arcyksięciu Austryjackiemu, Wielkiemu Księciu Kraki..., Księciu Zalzburga, Asyżu,  Wyższego i Niższego Śląska tudzież Bukowiny, Wielkiemu Księciu Siedmiogrodzkiemu i Margrabiemu Morawy, Uksiążeconemu Hrabiemu Habsburga i Tyrolu każdego czasu wiernym i posłusznym tudzież tegoż Najjaśniejszego Pana sławę, pożytek i służbę w szczególności popierając karę i uszczerbek...w mocy Wasz Mość Pana byłże powstrzymując, odwracając i jako nadanej przez Najjaśniejszego Pana najłaskawiej Konstytucyi wiernie i niezłomnie trzymać się będziesz. Zaprzysięgniesz w szczególności jako Urząd Burmistrza Gmin N.N. sobie nadany wiernie i rzetelnie podług najlepszej wiedzy swojej i swego sumienia sprawować obowiązki Ustawowe gminy z dnia 17 Marca 1849 i następnemi ustawami...obowiązującymi rozporządzeniami na siebie włożone nie, tylko w naturalny ale nadto i w poruczonym sobie zakresie działalność ściśle i sumiennie w całej swej obojętności wypełniać i wszelkimi siłami do tego zmierzać będziesz aby dobro gminy popierać, a praw powaga i posłuszeństwo zjednane były.To co mi dopiero przeczytano, a co dobrze i wyraźnie zrozumiałem winien jestem i chcę wiernie wypełniać.
Tak mi Boże dopomóż. "

W 1922 roku, dobra suskie przeszły drogą wiana w ręce Tarnowskich. Spis danych o zawodach w Lachowicach w 1929 roku.

W okresie II wojny światowej przez Lachowice przeszło kilka wysiedleń. Pierwsze wysiedlenie ok. 1000 mieszkańców Lachowic było to 26 września 1940 r. W tym dniu o godz. 4.00 ludzie zamieszkujący od Wincentego Pająka nad tartakiem aż do Teofila Pająka włącznie mają być gotowi do drogi po 2 godzinach. Drugie wysiedlenie miało miejsce X.1940 r. Wysiedlono wówczas wszystkich "ubogich". Wiele opuszczonych domów przez mieszkańców wysadzono w powietrze inne zaś zburzono lub zamieniono na stajnie. Zniszczono w Lachowicach 69 domów, uszkodzono 34 a spalono 7. Po wojnie wielu mieszkańców wyemigrowało z zamiarem osiedlenia się na ziemiach poniemieckich. Niektórzy powrócili. W 1945 r. lasy i zamek przeszły w ręce państwa, a ziemie rozparcelowano między małorolnych chłopów.

Dla niewidomych

Początek strony