Inne

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
ROSNĄCE DRZEWA PRZY KOŚCIELE
TWORZĄ WIENIEC OCHRONNY

drzewo 2

drzewo 3 drzewo 1

Kościół w Lachowicach, ocieniony jest przepięknymi starymi drzewami - pomnikami przyrody, stanowiący wieniec ochronny. Skupione drzewa - 8 szt. w tym: 5 lip, 1 dąb, 1 jesion, 1 sosna wejmutka o obw. 215 - 460 cm, wys. 18 - 25 m. Organ uznający za pomnik przyrody: Prezydium WRN w Krakowie z dnia: 10.09.1963 r. Rd. IX - 3/30/63. Wszystkie te drzewa znajdują się dookoła kościoła parafialnego ( drewniany - zabytkowy ) - ( inf. z 1965 r. - do 1964 r. wycięto sosnę, jesiona, dęba i 1 lipę ). 4 - lipy skreślone rozporządzeniem Wojewody Bielskiego Nr 13/98 z dnia: 1 września 1998 r.

Zakazuje się:

  • ścinania, wykopywania i podpalania drzewa.
  • Obcinania i obłamywania konarów i gałęzi, uszkodzenia korzeni, wycinania napisów i znaków, oraz jakiegokolwiek niszczenia drzewa.
  • Niszczenia gleby i użytkownika, terenu na składowiska, budowle itp. w promieniu co najmniej 5 metrów od drzewa.

Pod lipkami - ogromne lipy dają kojący cień w upalne dni ( już Jan Kochanowski docenił wypoczynek pod lipą...).
Pod sosnami - zielono i pachnąco.
Pod dębami - zielony parasol liści.
Zimą - tuż za parkanem, można zjeżdżać z górki na sankach, nartach i byle czym.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Lachowice - znalazły się na ustach całego kraju, gdy latem 2001 roku powstało tu rozległe osuwisko, niszcząc kilkanaście domostw i zabudowań gospodarczych osiedla położonego na południowo-wschodnim zboczu Pierchałowej (596 m. n.p.m.). Katastrofa została spowodowana długotrwałymi opadami deszczu i namoknięciem warstw łupkowych mających wychodnie w górnej części zbocza. Ponieważ nachylenie stoku i nachylenie ławic fliszu jest podobne (skały zapadają nieco stromiej), obsunął się pakiet zwietrzelin miąższości 1-7 m, przemieszczając kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych gruntu na odległość ok. 60 m. Spiętrzony jęzor osuwiska zablokował wody Lachówki, ale natychmiastowe rozkopywanie przeszkody zapobiegło podtopieniu domostw stojących w dolinie potoku. Nie było ofiar, ponieważ mieszkańcy wcześniej opuścili trzeszczące już domy, jednak ludzie ci stracili cały swój dorobek.

871504

Osuwisko - Osuwiskiem nazywamy nagłe przemieszczenie się mas ziemnych powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża spowodowane siłami przyrody lub działalnością człowieka (podkopanie stoku lub jego znaczne obciążenie). Jest to rodzaj ruchów masowych, polegający na osuwaniu się materiału skalnego i zwietrzelinowego po pewnej powierzchni. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły ciężkości. Osuwiska są szczególnie częste w obszarach o sprzyjającej im budowie geologicznej, gdzie warstwy skał przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych występują naprzemiennie.

Początek strony