0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Po wizytacji w Krzeszowie i kilku dniach oddechu, 24 - maja 2010 w niedzielę Ksiądz Biskup Jan Szkodoń zawitał w niedzielny poranek w naszej parafii. Duszpasterze wraz z wiernymi, służbą liturgiczną i ze Strażakami zgromadzili się przed głównym wejściem do kościoła o godzinie 7.30 - by powitać Księdza Biskupa. Po ucałowaniu przez Niego Krzyża jako wyrazu jedności z wyznającą przed Nim wiarę wspólnotą i pokropieniu wiernych wodą święconą na znak przynoszonego przez Biskupa błogosławieństwa, procesyjnie, przy śpiewie pieśni Ecce Sacerdos Magnus - Oto Kapłan Wielki - wprowadziliśmy naszego Gościa do świątyni. Już na progu naszego kościoła Pan Kościelny przekazał Księdzu Biskupowi klucze od naszego kościoła. Po krótkiej modlitwie Ksiądz Proboszcz uroczyście przywitał Jego Ekscelencję i skierował słowo do Księdza Biskupa, w którym przedstawił życie religijne parafii.

 
 

Czcigodny Księże Biskupie!
Witamy Cię w naszej wspólnocie, w tej cząstce Kościoła lokalnego. Twoja obecność wśród nas w ramach wizytacji kanonicznej, to nie zwykłe odwiedziny, ale to wizyta Pasterza uosabiającego Najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa, który przychodzi, aby umocnić wiernych w wierze i miłości. To dla nas niezwykle ważna chwila, bo wciąż potrzebujemy umocnienia w procesie dojrzewania do wspólnoty doskonałej. Powodem do wdzięczności jest fakt, że wśród mieszkańców tej parafii są tacy, którzy świadomie przeżywają swoją przynależność do Kościoła. To oni traktują ten kościół jako swój dom, do którego przychodzą, aby nabrać sił do dalszej wędrówki przez życie, by słuchać tutaj Słowa Bożego i spotykać Chrystusa w sakramentach. To oni przychodzą i dbają o czystość tego domu i wystrój kwiatowy. To oni tworzą nieliczne małe grupy, które nie tylko same chcą wzrastać, ale pomagają też wzrastać innym. To oni są uzasadnieniem istnienia tej Parafii i realizowanej tutaj posługi duszpasterskiej. Wielkie to dla nas święto, gdy Twoja wizyta zaszczytne miejsce parafii wyznacza. Wielki to zaszczyt dla nas podejmować tak wybitnego przedstawiciela Kościoła, tak wspaniałego i rozmiłowanego w Bogu Pasterza - krzewiciela świętej wiary. W imieniu wszystkich parafian, pragnę przywitać Księdza Biskupa - jak najgoręcej w progach naszej starej zabytkowej świątyni, i na cały trud wizytacji kanonicznej życzymy: „Szczęść Boże”.

W ciągu ostatnich 5 lat - od ostatniej wizytacji kanonicznej wszystkie działania duszpasterskie i prace nad duchowym życiem parafian skupiały się wokół ożywienia życia liturgicznego i modlitewnego, oraz budzenia sumień ludzkich i kształtowania wrażliwości na drugiego człowieka, na jego potrzeby. Życie modlitewne parafian pielęgnowane jest przede wszystkim przez codzienne odmawianie modlitwy różańcowej przez należących do żywego różańca. W parafii jest 31 - Róż Żywego Różańca. Co miesiąc odbywają się zmianki różańcowe w pierwsze niedziele miesiąca - te spotkania mają charakter formacyjno modlitewny. W trosce o duchowy kształt naszej parafii zaprowadzone zostało okolicznościowe Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, które odprawiamy w trzecie piątki miesiąca. Gromadzi ono liczną grupę wiernych i pobudza do głoszenia tajemnicy Miłosierdzia przez czyn, słowo i modlitwę. Również Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy zaprowadzono kilka lat temu. Przyczynia się do ożywienia kultu Maryjnego.
 
Inne działania duszpasterskie, które zostały przeprowadzone w ostatnich latach z wynikiem pozytywnym to:
 • Powstanie Podwórkowego Kółka Różańcowego Dzieci - które prowadzi Pani Teresa Kulka.
 • W trosce o trzeźwość młodego pokolenia w Wielkim Poście katechezy trzeźwościowe w szkołach, przeprowadzane przez animatora trzeźwości Pana Jana Kulkę z naszej Parafii.
 • Posługa sakramentalna chorym z racji pierwszego piątku miesiąca.
 • Przed Świętami Bożego Narodzenia wigilia dla biednych, samotnych, niepełnosprawnych organizowana przez animatora z sekcji charytatywnej Duszpasterskiej Rady Parafialnej Pan Grzegorza Krawczyka.
 • W tygodniu Miłosierdzia dar jesienny dla Seminarium Duchownego.
 • Radością napawa fakt, że coraz więcej wiernych przyjmuje Komunię Świętą podczas niedzielnej Mszy Świętej, oraz w dni powszednie, w ciągu całego roku rozdano ok. 100 tyś. Komunii Świętych.
 • Cieszy także udział dzieci i młodzieży w pielgrzymkach, a także udział w wakacyjnych rekolekcjach formacji apostolskiej.
 • Nie brakuje Nowych "Rycerzy" Pana Jezusa w służbie Ołtarza w naszej parafii, ale pragnęlibyśmy, aby było ich więcej.
Bolejemy, że wielu zwłaszcza młodych nie uczestniczy regularnie w niedzielnej Eucharystii.
Osłabło także czytelnictwo religijne. Ufam, że te wszystkie wysiłki duszpasterskie skupiania dzieci i młodzieży - wokół realizacji planów na rzecz pogłębienia wiary, a także formacja Duszpasterskiej Rady Parafialnej - doprowadzi do wyselekcjonowania grupy katolików głęboko wierzących. Ufamy, że obecność i posługa Księdza Biskupa przyczyni się również do umocnienia nas wszystkich na drodze budowania żywego Kościoła.

 • dsc02048
 • dsc02051
 • dsc02057
 • dsc02058
 • dsc02071
 • dsc02081
 • dsc02099
 • dsc02101
 • dsc02103
 • dsc02106
 • dsc02108
 • dsc02124
 • dsc02127
 • dsc02130
 • dsc02137
 • dsc02143
 • dsc02150
 • dsc02167
 • dsc02176
 • dsc02182
 • dsc02193
 • dsc02199
 • dsc02205
 • dsc02217
 • dsc02218
 • dsc02220
 • dsc02225
 • dsc02234
 • dsc02240
 • dsc02245
 • dsc02280
 • dsc02285
 • dsc02306
 • dsc02308
 • dsc02310
 • dsc02313
 • dsc02320
 • dsc02323
 • dsc02326
 • dsc02327
 • dsc02329
 • dsc02336
 • dsc02338
 • dsc02340
 • dsc02353
 • dsc02358
 • dsc02360
 • dsc02369
 • dsc02382
 • dsc02387
 • dsc02388
 • dsc02394
 • dsc02400
 • dsc02403
 • dsc02408
 • dsc02421
 • dsc02426
 • dsc02432
 • dsc02434
 • dsc02442
 • dsc02445
 • dsc02448
 • dsc02460
 • dsc02461

Następnie Pan Kościelny Grzegorz Krawczyk przedstawił Księdzu Biskupowi inwestycje, jakie zostały dokonane na terenie parafii w ostatnich latach:

Czcigodny Księże Biskupie!

Świadomi jesteśmy odpowiedzialności za całą naszą rodzinę parafialną. Niesiemy na sobie przede wszystkim odpowiedzialność za wiarę, którą przekazali nam nasi ojcowie - za ten kościół ukryty w naszych sercach. Ale nasza odpowiedzialność to także ten kościół zewnętrzny, z którego codziennie rozlega się dzwon, niczym cichy głos Boga przypominający swoją obecność.

W trosce o materialny kształt naszego zabytkowego kościoła od ostatniej wizyty kanonicznej zostały zrealizowane następujące dokonania:

W 2007 roku w ramach projektu „Tarcza” - dobiegły końca prace związane z zabezpieczeniem kościoła:

 • Instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu,
 • Instalacji systemu pożaru, oraz stałego urządzenia gaśniczego mgłowego,
 • W ubiegłym roku w trosce o bezpieczeństwo kościoła został także wykonany całodobowy monitoring wokół kościoła i plebanii. Zostały zamontowane kolorowe na podczerwień kamery w liczbie 13 szt. To bardzo kosztowne przedsięwzięcie zostało wykonane z inicjatywy Państwa Pacygów, naszych parafian i przez nich w całości sfinansowane.
 • Przeprowadzono w dwóch etapach kapitalny remont i konserwację organów. Ponadto zmieniono piece ogrzewania w kościele i w kaplicy, wraz z instalacją elektryczną.
 • Ponadto zewnętrzne oświetlenie kościoła zostało przyłączone do oświetlenia ulicznego, dzięki pomocy i staraniom Pana Wójta naszej Gminy.
 • Dokonano także odwodnienie placu przy kościele i hydrant czerpania wody w bliskości cmentarza.
 • Do kościoła został zakupiony wielofunkcyjny cyfrowy rzutnik tekstu z komputerem muzycznym do nauki śpiewu.
 • Sprawiono 5 nowych chorągwi procesyjnych i 3 ornaty, oraz dywan przez środek kościoła.
 • W Domu katolickim i na plebani przeprowadzono prace remontowe.
To tylko te najważniejsze dokonania materialne, które zostały zrealizowane dzięki ofiarności parafian. Chcemy dziś w obecności Księdza Biskupa jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim parafianom za życzliwość, zrozumienie i ofiarność. Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się i przyczyniają do udoskonalenia i upiększenia naszej świątyni.
 
Po sprawozdaniu, Księdza Biskupa - chlebem i solą przywitało Koło Gospodyń Wiejskich. Po czym rozpoczęła się liturgia Mszy Świętej, podczas której homilię wygłosił Ksiądz Biskup Jan Szkodoń. Po Mszy Świętej nasz gość spotkał się z Różami Żywego Różańca. Po spotkaniu Ksiądz Biskup wraz z księdzem proboszczem udali się na śniadanie.
 
Kolejnym punktem wizytacji był udział we Mszy Świętej w kaplicy na Kralach o godzinie 9.15 - Również na tej Mszy homilię wygłosił Ksiądz Biskup.
O godzinie 10.30 - została odprawiona Msza Święta dla młodzieży Również na tej Mszy homilię wygłosił ks. Biskup.
O godzinie 12.00 - Najmłodsi parafianie wraz z rodzicami, rodzeństwem i dziadkami, a także Liturgiczna Służba Ołtarza, spotkali się z Księdzem Biskupem w czasie Mszy Świętej. Ksiądz Biskup po zakończeniu liturgii błogosławił wszystkich obecnych.
O godzinie 14.30 - Ksiądz Biskup odwiedził chorych i rodzinę wielodzietną w naszej parafii.
O godzinie 16.00 - W Domu Katolickim im. Jana Pawła II Ksiądz Biskup spotkał się z ministrantami, lektorami, scholą, grupą apostolską i kółkiem różańcowym.
O godzinie 17.00 - Ksiądz Biskup w procesji i parafianami udał się na cmentarz parafialny, do grobu Księdza Kazimierza Pająka, gdzie odśpiewano Litanię Loretańską i podkreślił wartość modlitwy za zmarłych, zachęcił do zamawiania Mszy Świętej w ich intencji i szacunku dla tych, którzy odeszli do Domu Pana.
O godzinie 18.00 - Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup w czasie Uroczystej Mszy Świętej udzielił sakramentu bierzmowania 45 osobom, które zechciały stać się dojrzałymi chrześcijanami. W homilii Ksiądz Biskup podziękował za wspólną modlitwę przekazał krótkie podsumowanie z wizytacji, swoje spostrzeżenia i uwagi. Prosił jednocześnie o modlitwę w Jego intencji. Na Mszę Świętą przybyli także księża z dekanatu Sucha Beskidzka po jej zakończeniu spotkali się z dostojnym Gościem na wspólnej kolacji na plebani.
O godzinie 20.00 - Na plebanii odbyło się spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej z Księdzem Biskupem. Na jej zakończenie Ksiądz Proboszcz Władysław Wąsik podziękował Księdzu Biskupowi za wizytację w naszej parafii. Po nawiedzeniu naszej świątyni w poniedziałek dostojny gość udał się do szkół  znajdujących się na terenie naszej parafii. Nauczyciele, Wychowawcy, Dzieci i Młodzież, bardzo życzliwie i ciepło przyjęli Księdza Biskupa.

Sprawozdanie z wizytacji kanonicznej przeprowadzonej w naszej parafii w dniu: 24 maja 2009 roku przez Księdza Biskupa Jana Szkodonia.

Pora na krótką refleksję.
My parafianie wspominać będziemy spotkania z naszym Dostojnym Gościem z racji Jego ogromnej otwartości, pokory i łatwości, z jaką potrafił nawiązać kontakt z każdą, jakże odrębną grupą parafian. Nie kryliśmy zadowolenia, kiedy pod naszym adresem płynęły z ust Księdza Biskupa ciepłe słowa. Każda grupa spotykająca się z naszym Duszpasterzem niejedno w podobnym tonie mogłaby powiedzieć. Niech słowa, miłe słowa, jakie przyszło nam usłyszeć w ciągu tej wizytacji od naszego Biskupa, stanowią dla każdego z nas zachętę na całe lata do jeszcze większego zaangażowania się na rzecz naszej chrześcijańskiej wspólnoty. A otrzymane błogosławieństwo niech zaowocuje wzrostem i pogłębieniem naszej wiary.

Dla niewidomych