Galeria fotografii

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

b 154 Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba
pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
i jak się jego dzieciom powodzi.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej gromadzi nas wokół Chrystusowego ołtarza, byśmy po raz kolejny w naszym życiu mogli uczestniczyć w Wielkiej Tajemnicy naszej wiary, byśmy jeszcze raz mogli być na uczcie w wieczerniku wraz z apostołami i Jezusem, byśmy stanęli pod Krzyżem Chrystusa. Dzień dzisiejszy to dzień uwielbienia i dziękczynienia Jezusowi za tak wspaniały dar, jakim jest Jego pozostanie wśród nas pod postaciami chleba i wina. Dzień dziękczynienia za pokarm naszych dusz. W Boże Ciało wielbimy Chrystusa Eucharystycznego. Jakże więc aktualne jest zawołanie św.  Jana Pawła II" "Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi".

Żeby uwielbić, żeby dziękować, trzeba najpierw uwierzyć. I tak zapytam dzisiaj samego siebie: "jak to jest z moją wiarą w Jezusową obecność pod postaciami chleba i wina?" Odpowiedź nasuwa się szybko - wierzę, bo inaczej by mnie tu nie było. Przecież jest tyle możliwości, by spędzić wolny czas. Ja jednak jestem tutaj. I dobrze. Ale spróbuję podrążyć tę sprawę głębiej. Jaka jest ta moja wiara? Czy jest ona stała, a przede wszystkim czy jest żywa? W Boże Ciało trzeba być na Mszy św. i na procesji. Ale czy tylko "być"? Jeśli tak, to naprawdę niewiele. Pierwsze przykazanie kościelne wyraźnie mówi: "w niedzielę i święta nakazane we Mszy św. uczestniczyć i powstrzymać się od prac niekoniecznych". A uczestniczyć we Mszy św. to nie tylko na niej być.

W miarę możliwości trzeba mieć kontakt wzrokowy z ołtarzem i kapłanem celebrującym Mszę św. Dlatego potrzebne jest wyciszenie wewnętrzne i duchowe. Ażeby w pełni uczestniczyć w Najświętszej Ofierze trzeba przystąpić do Komunii św. - potrzebny jest więc stan łaski uświęcającej. I konieczna jest żywa wiara, że w białej Hostii i odrobinie wina jest obecny Jezus. Ten sam z Betlejem, z wieczernika i z krzyża i ten Zmartwychwstały. Ja wierzę. Może nie tak jak kiedyś. Nieraz nawet zauważam, że coś z tą moją wiarą się dzieje. Zabrakło rodziców, którzy zwracali mi uwagę. Do bierzmowania już byłem. Coraz szybsze tempo życia sprawia, że moja wiara słabnie. Siostry i bracia, wiara jest łaską, którą daje nam Bóg. O nią należy się modlić, ją pogłębiać i pielęgnować. To zauważyli już apostołowie, ale śmiało prosili swojego Mistrza: "Panie, przymnóż nam wiary". Z wiarą jest jak z pozłacaną powierzchnią. Choćby była ozdobiona nie wiadomo ilu karatowym złotem jeśli nie będzie odpowiednio odnawiane, konserwowane, czyszczone - zmatowieje i trzeba będzie ją złocić na nowo. Panie, umocnij naszą wiarę.

 • DSC07047
 • DSC07097
 • DSC07103
 • DSC07104
 • DSC07111
 • DSC07123
 • DSC07139
 • DSC07153
 • DSC07172
 • DSC07176
 • DSC07184
 • DSC07186
 • DSC07190
 • DSC07203
 • DSC07215
 • DSC07239
 • DSC07241
 • DSC07254
 • DSC07273
 • DSC07278
 • DSC07297
 • DSC07308
 • DSC07342
 • DSC07354

Co robię, żeby Jezus nie powiedział mi z wyrzutem, jak kiedyś do Piotra idącego po jeziorze: "czemu zwątpiłeś - małej wiary" (Mt 14, 30-31) Nasz udział w liturgii Bożego Ciała, we Mszy św. z Komunią św. oraz w procesji z Najświętszym Sakramentem po ulicach miast czy po wiejskich drogach to manifestacja, to publiczne wyznanie wiary. Uświadomię to sobie mocno. Czy nie jestem tu obecny tylko ciałem ale i duchem. Czy przystąpię do Stołu Pańskiego, by potem właściwym zachowaniem w czasie procesji raz jeszcze wyznać Jezusowi za św. Piotrem: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego" (Mt 16,18)

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Przystańcie na chwilę w gonitwie codziennych spraw. Uciszcie swoje myśli, odłóżcie kalendarze, komputery, telefony, aby wsłuchać się w głos płynący z duszy.
Jeśli uda Wam się Wsłuchać w ciszę swojej duszy,
to na pewno usłyszycie pukanie do drzwi Waszych serc.
To Chrystus przychodzi i prosi, Abyście go przyjęli.
Zapalcie światło, zwołajcie bliskich, zasiądźcie przy biesiadnym stole i razem z Chrystusem Zmartwychwstałym
świętujcie, świętujcie, świętujcie...
 

Nasze codzienne spotkania ze Zmartwychwstałym niech owocują radością, pokojem serca oraz niewzruszoną ufnością. Niech nam one pozwalają przejść przez życie z takim entuzjazmem i zapałem, z jakim szli na cały świat Apostołowie zapatrzeni w swego Pana, zaskoczeni biegiem wydarzeń, których nie mogli dogonić nawet myślami. Niech nasze serca ogrzane miłością i promieniami łask Miłosiernego Zbawiciela rozpalą w nas żar miłowania Boga i dusz, aby każdy człowiek mógł stać się godnym obietnicy: Błogosławieni, którzy nie wiedzieli a uwierzyli…Jako ludzie wierzący, składamy sobie życzenia, aby wiara w obecność Zmartwychwstałego Jezusa pośród nas przenikała nasze życie w każdym jego wymiarze, zwłaszcza społecznym i narodowym. Ciągle jest to nam bardzo potrzebne, kiedy współczesność domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

Życzą:
Duszpasterze Parafii Lachowice
Redaktorzy serwisu parafia-lachowice.pl

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

pu.i.wp.pl

Przystańcie na chwilę w gonitwie codziennych spraw.
Uciszcie swoje myśli, odłóżcie kalendarze, komputery, telefony,
aby wsłuchać się w głos płynący z duszy.
Jeśli uda Wam się Wsłuchać w ciszę swojej duszy,
to na pewno usłyszycie pukanie do drzwi Waszych serc.
To Chrystus przychodzi i prosi,
Abyście go przyjęli.
Zapalcie światło, zwołajcie bliskich,
zasiądźcie przy biesiadnym stole
i razem z Chrystusem Zmartwychwstałym
świętujcie, świętujcie, świętujcie...

Chrystus zmartwychwstał! Chrystus żyje! Ten sam wczoraj, dziś i na wieki! Ostatnie słowo należy do Niego. Ponieśmy Jego światło wszędzie tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie czai się rozpacz, i miłość tam, gdzie wciąż jeszcze do głosu dochodzi nienawiść. Niech radość paschalna sprawi, że staniemy się świadkami Zmartwychwstałego Pana! Ponieśmy ją w świat, w naszą codzienność, aby dotarła do każdego ludzkiego serca. Niech będzie zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania ze Zmartwychwstałym w Niebie! Jako ludzie wierzący, składamy sobie życzenia, aby wiara w obecność Zmartwychwstałego Jezusa pośród nas przenikała nasze życie w każdym jego wymiarze, zwłaszcza społecznym i narodowym. Ciągle jest to nam bardzo potrzebne, kiedy współczesność domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
FAUSTYNA„Nie zamykajmy serc,
zbawienia nadszedł czas
Gdy Chrystus puka do drzwi – może ostatni raz „.

Jak w poprzednich parafiach, tak i w Lachowicach Pan Jezus Miłosierny zgromadził przy Swoim Sercu rzeszę wiernych czcicieli. Przybył w Obrazie „Jezu, ufam Tobie” do naszej parafii 15.grudnia w czwartek by przez dobę mogli wszyscy parafianie zaczerpnąć ze źródła miłości. Pana Jezusa witał ks. Proboszcz oraz przedstawiciele rodzin, dzieci, młodzieży.

Przywitanie - ks. proboszcz
W dzisiejsze popołudnie nawet najpiękniejsze słowa przez nas wypowiedziane nie zdołają wyrazić tego, co czuje serce przepełnione miłością i ufnością ku Tobie. Witam Cię Panie Jezu, w progach naszej prastarej świątyni parafialnej, gdzie Ty jesteś najważniejszy, gdzie wysłuchujesz naszych codziennych modłów i naszego uwielbienia. To tutaj każdego dnia gromadzisz nas na Eucharystii, karmisz nas swoim Słowem i Ciałem. Staramy się tym Twoim Słowem żyć w ciągu dnia, naśladując Ciebie troszcząc się o zbawienie dusz. Jezu prosimy bądź z nami i okaż nam swoje wielkie miłosierdzie.

Z radością otwieramy dla Ciebie drzwi naszych serc. Zapraszamy Cię do naszych rodzin, do naszych wspólnot modlitewnych i apostolskich, do naszych miejsc pracy i odpoczynku, do całego naszego życia, naznaczonego często cierpieniem i uwikłanego w różnorodne słabości. Przyjdź, miłosierny Jezu i ulecz to, co chore, umocnij to, co słabe, oczyść to, co zabrudzone, zjednocz to, co podzielone, rozraduj to, co smutne, naprostuj to, co zagmatwane, rozjaśnij to, co pozostaje w ciemności. Odnów nasze życie i uczyń nas swoimi świadkami. Spójrz na nasze rodziny i na naszą parafię. Spójrz na naszą Ojczyznę, Polskę, spójrz na całą ludzkość i świat cały. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia!  Mówił Ojciec Święty Jan Paweł II w Łagiewnikach w czasie pielgrzymki w 2002 roku: „Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie  o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.”

Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii to czas refleksji nad tajemnicą miłosierdzia, otwierania serc ludzkich na Boże dary i rozpalania zapału apostolskiej gorliwości, by orędzie miłosiernej miłości nieść światu. Dzisiaj również święta siostra Faustyna i błogosławiony Jan Paweł II przybywają do Lachowic, przybywają do nas wszystkich w tej szczególnej pielgrzymce. Są z nami w znaku relikwii. Przychodzą dzisiaj do nas i wołają do zgromadzonego ludu: Otwórzcie drzwi Chrystusowi –  nie lękajcie się!

 • dsc08392
 • dsc08555
 • dsc08575
 • dsc08589
 • dsc08590
 • dsc08592
 • dsc08613
 • dsc08649
 • dsc08672
 • dsc08694
 • dsc08776
 • dsc_0318
 • dsc_0340
 • dsc_0407
 • dsc_0534
 • dsc_05h14 13
 • dsc_05h14 21
 • skanuj0001

Chcemy podczas tego nawiedzenia gromadzić się wokół Twojego miłosiernego wizerunku, razem z siostrami i braćmi z naszej wspólnoty parafialnej. Ty znasz nasze serca, problemy, wzloty i upadki, nasze niemoce i radości. Spojrzyj na to wszystko miłosiernym okiem i pobłogosław, byśmy pod Twoim wzrokiem wzrastając i na Twój przykład patrząc byli dobrymi, wiernymi i radosnymi uczniami, godnymi Ciebie. Pragniemy Jezu, aby dzięki Twemu miłosierdziu nasza parafia była również miłosierna, w której Ty Jezu znajdziesz kochające Ciebie serca.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.
Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami.

Pożegnanie - ks. Proboszcz

Jezu dziś stajemy przed Tobą, przed Twoim miłosiernym obliczem, staje nasza wspólnota parafialna, stają goście i mieszkańcy naszej Gminy. Stajemy, aby podziękować za Twoje nawiedzenie i za wszelkie otrzymane w tych dniach łaski. W tym momencie uroczystego pożegnania prosimy Cię, obdarzaj nas w dalszym życiu Twoimi łaskami, obdarzaj naszą wspólnotę powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. Jezu miłosierny za wstawiennictwem Twojej i naszej Matki, strzeż wiary Kościoła w naszej parafii, diecezji i na całym świecie. Jezu miłosierny ufamy Tobie i prosimy zmiłuj się nad nami teraz i w godzinę śmierci naszej.

Kochani! Kończy się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego, kończą się misje święte w naszej parafii. Obraz zostanie przekazany do parafii św. Anny w Stryszawie Górnej. Chciałbym podziękować księdzu Misjonarzowi Zdzisławowi, ze zgromadzenia Księży Sercanów, który głosił nam słowo Boże i przewodniczył nabożeństwom w tych dniach nawiedzenia. W imieniu nas księży i naszej parafii oraz  wszystkich zgromadzonych, serdeczne Bóg zapłać! Niech Jezus Miłosierny stokrotnie wynagrodzi Ci w życiu kapłańskim i zakonnym.

 • dsc08287
 • dsc08288
 • dsc08302
 • dsc08303
 • dsc08317
 • dsc08333
 • dsc08340
 • dsc08348
 • dsc08371
 • dsc08405
 • dsc08456
 • dsc08479
 • dsc08488
 • dsc08503
 • dsc08507
 • dsc08535
 • dsc08542
 • dsc08544

Bóg zapłać wszystkim delegacjom: tym, którzy witali w imieniu parafii obraz, którzy na swoich ramionach nieśli go do naszej świątyni. Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie naszej świątyni, kościelnemu, organiście. Paniom i Panom od sztandaru, ministrantom. Wszystkim, którzy przychodzili do naszej świątyni, za ich świadectwo żywej wiary, a chorym i cierpiącym, którzy tu przyjść nie mogli, za dar modlitwy i cierpienia ofiarowanego w intencji całej Parafii. Niech Jezus pełen miłosierdzia, dobroci i miłości wszystkim błogosławi.....

Panie, Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Ap 3,20)

Jezu, ufamy Tobie

Oto my, kapłani i wierni parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Lachowicach, otwieramy dla Ciebie na nowo drzwi naszych serc i sumień, kościołów i kaplic, domów i miejsc. Bądź uwielbiony, Odkupicielu człowieka za  to, że w swym nieskończonym miłosierdziu objawiłeś nam wspaniały plan Ojca, oddałeś życie za nasze grzechy, a zwyciężając śmierć uczyniłeś nas domownikami Boga samego. Ty nie przestajesz wzywać każdego człowieka do życia, do świętości i miłości w wielkiej rodzinie dzieci Bożych. W obrazie Bożego Miłosierdzia ukazujesz nam swoje Boskie Serce, do którego wciąż pragniesz pociągnąć wszystkich, a zwłaszcza chorych, samotnych, wątpiących, bezrobotnych i utrudzonych.

Jezu, ufamy Tobie

Ojcze Miłosierny, pochyl się nad nimi, ulecz ich słabość, przezwycięż wszelkie zło. Miłosierne Serce Zbawiciela, zmiłuj się nad nimi. Maryjo Matko Zbawiciela, módl się za nimi. Święta Siostro Faustyno i Błogosławiony Janie Pawle II, módlcie się za nimi.

Początek strony