0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

W dniu 23 czerwca 2006 roku zakończyły się w Lachowicach kilkuetapowe ćwiczenie instruktażowe p.t „ Działania gminnego systemu reagowania i powiatowego systemu reagowania kryzysowego, sił ratowniczych powiatu oraz osób zarządzających zabytkami w sytuacji zagrożenia kryzysowego czasu pokoju i wojny.

Głównym obiektem ćwiczeń był zabytkowy drewniany kościół w Lachowicach p.w. Św. App. Piotra i Pawła w Gminie Stryszawa powiat suski. Ćwiczenie to składało się z części teoretycznej - seminarium na temat szeroko rozumianego problemu ochrony zabytków oraz części praktycznej - ćwiczeń dowódczo - sztabowych i taktyczno - bojowych związanych z akcją gaszenia pożaru kościoła oraz ewakuacji ludzi i mienia. W ćwiczeniach uczestniczyli oprócz strażaków PSP i OSP, Przedstawiciele Kurii, Sąsiednich Parafii, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Samorządów, Policji i Straży Granicznej, Ratownictwa Medycznego ZOZ Sucha Beskidzka, Formacji Obrony Cywilnej z Gminy Stryszawa, Pogotowia Energetycznego.

Celem ćwiczeń było: Sprawdzenie realności założeń powiatowego planu ratowniczego, sprawdzenie procedur alarmowania sił i środków ksrg z terenu powiatu suskiego, doskonalenie pracy sztabowej, doskonalenie taktyki gaszenia pożarów obiektów sakralnych, sprawdzenie stanu dróg dojazdowych, oraz zaopatrzenia wodnego w pobliżu obiektu, doskonalenie umiejętności organizacji i prowadzenia ewakuacji ludzi, oraz zabytków z zagrożonego kościoła, doskonalenie funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz powiatowego zespołu reagowania kryzysowego ze sztabem akcji, oraz dowódcami różnych szczebli, sprawdzenie i doskonalenie obsad stanowisk kierowania oraz sprzętu łączności, systemów łączności i programów komputerowych.

Dla niewidomych