0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Siostra Iwona, pochodzi z wielodzietnej rodziny, córka Marii i Stanisława Wojtyłko - urodziła się 16.09.1969 roku w Lachowicach. Szkołę Podstawową ukończy w Lachowicach. Następnie ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Suchej Beskidzkiej o profilu biologiczno - matematycznym. Zaraz po liceum wstąpiła do Zakonu Serafitek Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu. Dwa pierwsze lata staż nowicjatu odbywała w Haucnowie. Następne do pierwszych ślubów nowicjatu w Krakowie. Pięć lat spędziła w Oświęcimiu, czyli do ślubów wieczystych, które tam złożyła 11.08.1996 roku. Po ślubach wieczystych dwa lata pracowała w Krakowie jako zakrystianka. Cztery lata temu ukończyła studia magisterskie w Krakowie o profilu psychologiczno - pedagogicznym. Obecnie pracuje w Białce Tatrzańskiej w Zakładzie dla umysłowo chorych i uczy w szkole jako katechetka.

Siostry serafitki - oddają się całkowicie Bogu, który je powołał i posłał do najbardziej potrzebujących: ubogich, starców, chorych, ułomnych i dzieci. Podejmują również pracę wśród dzieci wiedząc, że kto przyjął dziecko w imię Jezusa, jego przyjmuje. Szczególną uwagę poświęcają dzieciom specjalnej troski, pozbawionym opieki rodzicielskiej, ubogim i opuszczonym, dokładają starań, aby umożliwić dzieciom i młodzieży poznanie i umiłowanie Boga. Zgromadzenie - jako cząstka Kościoła, który w zmieniającym się świecie ma uobecniać Boga, stara się być otwartym na aktualne potrzeby ludzi. Dlatego, kierując się duchem Założycieli, jest gotowe - w miarę swych możliwości podejmować nowe formy służenia najbardziej potrzebującym.

Dla niewidomych